Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9743
Title: Інвестиційна складова взаємодії підприємств транспорту в мережевих структурах
Authors: Парубець, Олена Миколаївна
Keywords: інвестиції, кредит, підприємства транспорту, взаємодія, мережеві структури, кластери.
investments, credit, enterprises of transport, co-operation, network structures, clusters
Issue Date: Apr-2013
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ Збірник наукових праць: Випуск 36. – Київ: НАУ, 2013. – 130 с.
Abstract: В статті проведена оцінка сучасного стану та перспектив розвитку підприємств, які можуть взаємодіяти в складі транспортної мережі, досліджені існуючі та потенційні джерела інвестування коштів в оновлення їх матеріально-технічної бази та реалізації інфраструктурних проектів
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9743
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parub.pdf98.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.