Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9447
Title: Особливості процесу структуроутворення жаростійких лужних в яжучих, модифікованих алюмо- та магнійсилікатними домішками
Authors: Кривенко, П. В.
Гузій, С.Г.
Ковальчук, Г.Ю.
Титаренко, Т.Г.
Ковальчук, О.Ю.
Колумбет, Валентина Валентинівна
Keywords: лужний портландцемент
геленіт
Issue Date: 2004
Publisher: Будівельни матеріали, вироби та санітарна техніка: Науково- технічний збірник Товариство «Знання» України,
Description: Процеси гідратаційно-дегідратаційного структуроутворення лужних портландцементів та шлаколужних в ’яжучих подібні між собою та в загальних рисах протікають за схемою: утворення низькоосновних і гідросилікатів кальцію — плавна дегідратація — синтез крисїалохімічно подібних високотемпературних фаз. геленіту та беліту для лужних портландцементів або геленіту та воластоніту для шлаколужних в ’яжучих. Одержані результати підтверджують отримані раніше науковою школою ДНДІВМ ім. В.Д. Глуховського дані щодо того, що таке протікання процесу обумовлює отримання штучного каменю з підвищеними термомеханічними характеристиками, що дозволяє використати їх для розробки бетонів з підвищеною вогнестійкістю. Управляти процесом структуроутворення та властивостями штучного каменю при різних температурах обробки можна за рахунок варіювання кількості алюмо- та магнійсилікатних домішками у складі в яжучої речовини.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9447
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях викладачів кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Особливості процесу.pdfосновна стаття453.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.