Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9433
Title: Дослідження взаємозв'язку процесів формування фазового складу продуктів гідратації та дегідратації лужних портландцементів і шлаколужних вяжучих та властивостей штучного каменю на їх основі
Authors: Кривенко П.В.
Гузій С.Г.
Ковальчук Г.Ю.
Ковальчук О.Ю.
Титаренко Т.Г.
Колумбет Валентина Валентинівна
Keywords: штучне каміння
портландцємєнтне каміння
Issue Date: 2004
Publisher: Вісник Національного Університету “Харківський політехнічний інститут. Збірник наукових праць. Тематичний випуск “Хімія, хімічна технологія та екологія” Харків
Abstract: Досліджені процеси структуроутворення лужних портландцементі в та шлаколужних в яжучих, модифікованих алюмо- та магнійсилікатаими домішками. Показано, шо для отримання жаростійкого шгучного каменю, який характеризується після випалювання підвищеною залишковою міцністю (до 149%), необхідний синтез в складі продуктів дегідратації кристалохімічно подібних високотемпературних фаз: гелеиіту та беліту для лужних портлаидцементів або теленіту та воластоніту для шлаколужних в'яжучих. Processes o f gelation heat-resisting alkaline binders, the modified alumina- and magnesium silicate are explored by additives. It is shown, that for reception of a heat-resisting synthetic stone, which is characterized after furnacing by boosted residual strength (up to 149 %). synthesis in composition of yields of dehydration crystal chemically similar high-temperature phases is necessary gelignite and bclit for alkaline Portland ccments and gelignite with wollastomte for slag alkaline binders.
Description: Одержані результати підтверджують отримані раніше науковою школою ДНДІВМ ім. В.Д. Глуховського дані щодо того, що таке протікання процесу обумовлює отримання штучного каменю з підвищеними термомеханічними характеристиками, що дозволяє використати їх для розробки бетонів з підвищеною вогнестійкістю. Управляти процесом структуроутворення га властивостями штучного каменю при різних температурах обробки можна за рахунок варіювання кількості алюмо- та магнійсилікатних домішками в складі в'яжучої речовини.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9433
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях викладачів кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дослідження взаємозв'язку.pdfстатття та таблиці з експеріментальними даними366.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.