Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9375
Title: Розробка триботехнічних основ суттєвого підвищення ефективності процесів контактної металообробки, зносостійкості металорізального інструменту та якості обробки поверхонь деталей машин
Keywords: триботехнічне призначення
контактна металообробка
металорізальний інструмент
поверхня деталі
деталь машини
Issue Date: 2003
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: 1. Теоретично та експериментально доведено існування режиму безадгезійного тертя в умовах граничного змащення. 2. Синтезовані речовини-організатори безадгезійного тертя. 3. Розроблено методики триботехнічних випробувань ЗОР та присадок до них, які врахо- вують вторинні структури, що утворюються при взаємодії робочого середовища з поверхнями тертя. 4. Розроблено лабораторний комплекс триботехнічних випробувань ЗОР та присадок до них, до складу якого входить нова машина тертя з лінійним контактом, який має три ступені свободи, та лазерний скануючий профілограф-профілометр ЛСПП-05. Однією із основних характеристик явища безадгезійного тертя в умовах граничного змащення є практична відсутність ознак зношення робочих поверхонь трибосистем. Для оцінки величини зношення використовувався профілограф-профілометр ЛСПП-05 з чутливістю по профілю 10 нм. Достовірність отриманих результатів ґрунтується на коректних вимірюваннях створеним диференційно-фазовим методом на профілографі-профілометрі ЛСПП-05 при його попередній калібровці на мірах висоти нерівностей, що атестовані УкрЦСМ (свідоцтво №23-0106 від 03.02.03). Науковою новизною даної розробки є використання явища безадгезійного тертя в умовах граничного змащення, що відкрите авторами даної роботи, при лезвійній металообробці. Стендові та заводські випробування підтвердили високу ефективність цього явища, яка оцінюється підвищенням зносостійкості металообробного інструменту більш, ніж у 10 разів при збільшенні швидкості різання з одночасним підвищенням якості обробки поверхонь, що відповідає світовому рівню.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9375
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf148.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.