Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9346
Title: Розробка теоретичних положень керування структурним станом перспективних триботехнічних покриттів ресурсної бази України
Keywords: триботехнічне покриття
ресурсна база України
теоретичні положення
керування
структурний стан
присадки
мастильний матеріал
Issue Date: 2005
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: На підставі проведених досліджень показано, що у поверхневому шарі, відбуваються зміни хімічного складу, структури і властивостей, що виникають у процесі дисипації механіч- ної енергії навантажених тертям покриттів, при цьому основним явищем, що контролює ці змі- ни, виступає дифузія хімічно активних елементів з мастильних середовищ і їх трибохімічна вза- ємодія, отже, поблизу поверхні й у шарах, що безпосередньо граничать із зовнішнім середови- щем, мають місце енергетичні зміни, що приводять до значного підвищення термодинамічної стабільності поверхневого шару за рахунок, по-перше поверхневого насичення хімічно актив- ними елементами присадок, що містяться в мастильних матеріалах, по-друге, у наслідок сегре- гації, що є складовими покриттів легуючих елементів при навантажені тертям поверхневих ша- рів покриттів, при цьому зменшення вільної поверхневої енергії пов'язано з анігіляцією вакансії в поверхневому шарі, наслідком чого є більш повна реалізація сил міжатомних зв'язків, що у свою чергу збільшує опір пластичної деформації і, таким чином, сприяє розширенню діапазону структурної пристосованості покриттів у даних умовах тертя, тобто в режимі граничного ма- щення насичення хімічно активними добавками дозволяє змінювати структурно-фазовий стан поверхневого шару, і забезпечити тим самим тривалу стабільність і триботехнічну зносостій- кість їхньої структури в процесі експлуатації. Для нанесення покриттів розроблені: - технології підготовки вихідних порошків і виробництва порошкового матеріалу для детонаційно-газового напилення; - рекомендації по підвищенню конструктивної міцності та триботехнічної надійності вузлів тертя; - технології формування покриттів для відновлення деталей які раніше не відновлювались; - рекомендації по підвищенню поверхневої міцності при виробництві та відновленні деталей, що працюють в екстремальних умовах; - розглянуті типові проблеми доцільного використання запропонованих покриттів в механобудівельному комплексі України.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9346
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf172.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.