Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9341
Title: Провести дослідження та аналіз методів і засобів побудови інформаційно- комп’ютерних систем на основі Інтранет-технологій
Keywords: Інтранет
інформаційно-комп’ютерна система
дослідження
аналіз
телекомунікаційна мережа
вищий навчальний заклад
WEB-технології
Issue Date: 2005
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Основним результатом виконання проекту є розробка та впровадження сервісно- орієнтованих архітектур в телекомунікаційній мережі вищого навчального закладу, яке на сьо- годні є найбільш перспективним рішенням, що здатне забезпечити широкі можливості розвитку інформаційних сервісів на достатньо велику перспективу. Побудова складних інформаційних систем у відповідності до ідей SOA відповідає світовому рівню інформаційних технологій і бі- льшості тенденцій розвитку цих технологій. В роботі проведено адаптацію основних ідей сервіс-орієнтованої архітектури для побу- дови інформаційного середовища вищого навчального закладу і розвиток цих ідей з метою спрощення процесів розробок нових інформаційних модулів, що мають стати основою для які- сно нового розширення інформаційних ресурсів, які є наповненням комп’ютерної мережі. Інтеграційні якості WEB-технології є виключно важливими для застосування в корпорати- вних мережах. WEB-сервер виступає як інформаційний концентратор, який одержує інформацію з різних джерел, а потім однорідним способом надає її користувачу. Навігатор, забезпечений уні- версальним і природним інтерфейсом, дозволяє легко проглядати WEB-клієнту інформацію неза- лежно від її природи. Одним з ключових питань створення складних інтерактивних WEB- застосувань є їх інтеграція з інформаційною інфраструктурою, особливо з корпоративними база- ми даних. Таким чином, фундаментом Інтранет-системи є корпоративна мережа, що об’єднує ло- кальні мережі підрозділів і забезпечує доступ до інформаційних ресурсів через WEB-сервер. Розроблені методи ідентифікації атак на комп’ютерні мережі на підставі аналізу трафіка комп’ютерної мережі в умовах невизначеності та доведена доцільність застосування методів і моделей нечіткої математики, запропоновані нові методи тензорної нейроматематики для розв’язку головної задачі. Доведена доцільність і можливість розв’язку задачі ідентифікації атак в умовах невизначеності на підставі аналізу трафіка. В роботі проведено аналіз стохастичних процесів, що описують функціонування мереж зв’язку випадкового множинного доступу. Як інструмент математичного моделювання мережевих систем використовується теорія масового обслуговування за допомогою якої будуються аналітичні моделі мереж передачі даних. На основі цієї теорії побудовані математичні моделі мереж, що управляються адаптивним протоколом випадкового множинного доступу, а також протоколами „синхронна” та „асинхронна адаптивна Алоха” з скінченною і нескінченною кількістю абонентських станцій. Це одноканальні системи масового обслуговування з повторними викликами, марковською орбітою, марковських і немарковських часів обслуговування, а також довжин інтервалів повідомлення про конфлікт.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9341
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf191.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.