Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9340
Title: Дослідження та розробка системи кольорографічного забезпечення виготовлення продукції промислового комплексу України
Keywords: продукція
промисловий комплекс
Україна
кольорографічне забезпечення
нормативна документація
дизайнерська гармонізація
Issue Date: 2005
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У роботі доведено, що відсутність належної методології, недостатня розробленість в Україні основних аспектів кольорографії, включаючи термінологію, призвело до неточностей і помилок в окремих посібниках з кольороведення (у тому числі призначених для проектуваль- ників, дизайнерів) і навіть у нормативній документації. Не володіючи методологією колоримет- рії і унормування кольору, проектувальник не зможе повноцінно використовувати матеріали, розробляти кольорографічну документацію на вироби і грамотно нею користатися. Так, на ви- роби електронної техніки й електроніки, електровози і тепловози вимоги до кольору формулю- ються в некоректній формі і стають нездійсненними і незрозумілими. У роботі досліджено і визначено заходи і завдання дизайнерської гармонізації кольорог- рафії виробів на основних етапах їх проектування, які повинні вирішуватися у відношенні ко- льору, фактури, якості виконання зовнішніх поверхонь проектованого виробу, зокрема при роз- робленні виробу в декількох варіантах колірного оформлення на основі існуючого асортименту матеріалів і покрить чи перспективних варіантів обробки, заснованих на необхідності впрова- дження нових оздоблювальних технологічних процесів, розробки нових кольорів матеріалів; підвищення класу покриттів і т.п. В роботі доведено, що система впорядкування колірного асортименту на цей час є тільки в промисловості лакофарбових матеріалів і при виробництві пластмас, а в інших галузях, що випускають декоративно-конструкційні матеріали і покриття – відсутня. На основі результатів розробки сформульовані пропозиції з подолання неузгодженості застосовуваних у промислових виробах визначень різних кольорових матеріалів, невідповідно- сті зовнішнього вигляду технічному рівню виробів і технології їхнього виробництва, що в кінцевому рахунку підвищить конкурентоспроможність промислової продукції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. На основі проведених робіт визначено тенденції унормування питань кольорографії промислових виробів за основними групами продукції виробничо-технічного призначення, побутових машин та приладів; сформовано склад нормативної документації з проблем колористики і покриттів промислових виробів, що відповідає основним завданням вирішення проблем кольору вітчизняних виробів; розроблена структура нормативної документації щодо формування стандартних зразків кольорів покриттів і матеріалів; розроблено, узгоджено з Мінпромполітики, ДП “УкрНДНЦ”, ДП “Укртест-метрстандарт”, ТК-121, ТК-125 та надано на затвердження до Держспоживстандарту України проект ДСТУ “Асортимент колірний і стандартні зразки кольорів матеріалів і покриттів. Порядок розроблення, атестації, узгодження і затвердження”.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9340
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf150.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.