Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9329
Title: Розробка безконтактного імпульсного магнітно-турбулентного методу зменшення загального рівня вібрації трибосистем
Keywords: трибосистема
вібрація
магнітно-турбулентний метод
імпульсне магнітне поле
газотурбінний двигун
Issue Date: 2006
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: 1. Розроблений метод та створений стенд видалення мікро- та субмікрочастинок феромаг- нітної та іншої природи з робочих поверхонь та контактів різних за габаритами трибосистем ко- чення (із зовнішнім діаметром до 300 мм) шляхом використання джерела змінного імпульсного магнітного поля. 2. Проведена апробація ефективності розроблюваного методу безконтактної очистки на стенді при очищенні шарикопідшипників опор авіаційних ГТД виробництва ЗМКБ „Прогрес” по- казала високу перспективність впровадження результатів даної НДР на підприємствах машино- будівного комплексу. Це засвідчено офіційним листом №35/2487-15 від 26.09.2006р. 3. Розроблено методику очищення робочих поверхонь та контактів різних за габаритами трибосистем кочення (із зовнішнім діаметром до 300 мм) шляхом видалення мікро- та субмікро- частинок феромагнітної та іншої природи з використанням джерела змінного імпульсного магні- тного поля. 4. Проведені дослідження впливу параметрів джерела змінного магнітного поля на ступінь намагнічування деталей підшипників кочення (зовнішнього кільця, внутрішнього кільця та сепаратору з шарами) дали змогу розробити новий високоефективний метод розмагнічування підшипників після їх очищення єдиним джерелом імпульсного магнітного поля з постійними магнітами.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9329
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf163.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.