Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9326
Title: Граничний стан елементів конструкцій у силових та температурних полях з урахуванням експлуатаційних пошкоджень
Keywords: елемент конструкції
силове поле
температурне поле
експлуатаційне пошкодження
граничне напруження
типове пошкодження
Issue Date: 2006
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розроблено новий метод визначення граничного стану елементів конструкцій у силових та температурних полях при наявності різноманітних експлуатаційних пошкоджень. За даним мето- дом розраховані граничні напруження для численних елементів з типовими пошкодженнями. Розроблено мобільний інформаційно-обчислювальний вимірювальний комплекс, який забезпечує високу інформативність випробувань, обробку результатів у реальному часі, надій- ність і ефективність, а також простоту та швидкість документування. Кількість каналів вимірю- вальних каналів - до 32, частота опитування - до 100 000 каналів на секунду. З використанням комплексу були проведені експериментальні дослідження стандартних зразків та конструктивних елементів з модельованими експлуатаційними пошкодженнями для перевірки дієвості та ефективності методу, виконана вторинна обробка результатів та їх представлення у графічній формі, проведений їх математичний аналіз. Розроблено методику узгодження результатів тензометричних досліджень, яка забезпечила підвищення достовірності отримуваної в експериментах інформації. Ця методика разом з використанням в інформаційно-вимірювальному комплексі статистичних багаторазових вимірювань забезпечила суттєве зниження похибок вимірювань.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9326
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf153.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.