Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9316
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2014-07-24T11:17:19Z-
dc.date.available2014-07-24T11:17:19Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9316-
dc.description.abstractОбґрунтовано вибір методу побудови системи «VIP-контроль» та технології інтеграції супутникової радіонавігаційної системи, бездротового зв'язку та ГІС з застосуванням Інтернет-технології, наведені вимоги до структури та алгоритмічного забезпечення функціонування сис- теми з врахуванням того, що загальна структура системи контролю рухомих об’єктів є гнучкою та розширюваною і дозволяє можливість інтеграції з іншими програмними продуктами. Така побудова системи дає можливість застосування її в різних сферах народного господарства та- ких як система моніторингу та управління транспортними засобами для перевезення пасажи- рів, вантажів, контроль руху небезпечних вантажів. Створено макетний зразок системи «Vip – контроль» та проведено натурні випробуван- ня, що дало можливість уточнити: – значення вхідних і вихідних параметрів та відкорегувати розроблену електричну схему; – розроблені алгоритми управління та обробки даних апаратури дистанційного визна- чення і відображення розташування рухомих біологічних об’єктів та відповідного програмного забезпечення; – розроблені методики натурних випробувань макетного зразка системи «Vip – конт- роль». Результати розробки та макетного зразка апаратури дистанційного визначення та мони- торінгу розташування рухомих біологічних об’єктів «VIP-контроль»та її лабораторних та нату- рних випробувань засвідчують що реалізація розроблених структурних схем і алгоритмів до- зволяє створити систему моніторингу, яка забезпечить неперервний процес визначення місце- положення рухомих обєктів в умовах прийому сигналів супутникової навігації. Алгоритмічне та пограмне забезпечення функціонування системи та загальна структура системи контролю рухомих об’єктів є універсальною та дозволяє застосувати оптимальні технологічні та алгоритмічні рішення в інших сферах народного господарства.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectвідображення об'єктівuk_UA
dc.subjectрухомий біологічний об'єктuk_UA
dc.subjectапаратураuk_UA
dc.subjectдистанційне визначенняuk_UA
dc.subjectІнтернетuk_UA
dc.titleРозробка апаратури дистанційного визначення та відображення розташування рухомих біологічних об'єктівuk_UA
dc.typeTechnical Reportuk_UA
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf153.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.