Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9297
Title: Методика побудови комплексної навігаційної системи на основі спрощеного варіанту безплатформної інерціальної та високоточної супутникової навігаційних систем
Keywords: супутникова навігаційна система
безплатформна інерціальна навігаційна система
навігаційне забезпечення літака
комплексна обробка інформації
Issue Date: 2008
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: 1. Розроблено алгоритм комплексування інерціально-супутникової навігаційної системи, який базується на принципах субоптимальної комплексної обробки інформації, швидкісної та позиційної корекціях і задовольняє вимогам навігаційного забезпечення літаків. 2. Запропоновано підхід до розв’язання кінематичних рівнянь БІНС з використанням су- часної теорії кватерніонів. 3. Розроблено лінійні моделі еволюції похибок БІНС, моделі похибок супутникової сис- теми навігації, барометричного висотоміра та датчиків інформації БІНС. 4. Для інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем на основі процедур оптимальної калмановської фільтрації розроблено алгоритми комплексної обробки навігаційної інформації, як розв’язок задачі оцінювання похибок однієї системи на фоні похибок іншої під- системи. 5. Розроблено алгоритми субоптимального комплексування, що засновані на схемах фі- льтрації або компенсації з швидкісною та позиційною корекціями. 6. Запропоновано методика синтезу параметрів фільтрів схеми компенсації, яка базується на обчисленнях коефіцієнтів кореляції похибок СНС та похибок БІНС 7. На основі досліджень алгоритмів комплексної обробки інформації за методом компенсації запропоновано новітню структуру фільтра схеми компенсації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9297
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf172.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.