Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9292
Title: Реінженерія програмного забезпечення авіаційних тренажерів
Keywords: програмне забезпечення
авіаційний тренажер
реінженерія
обчислювальне обладнання
цифро-аналоговий обчислювальний комплекс
Issue Date: 2008
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вперше, для програмного забезпечення авіаційних тренажерів розроблено наукові осно- ви реінженерії як система ідеї, методу та принципів. Ідею висунуто в процесі теоретичних до- сліджень про те, що для доказу адекватності програмного забезпечення авіаційних тренажерів, яке побудовано шляхом реінженерії і являє собою складову частину цифро-аналогового обчис- лювального комплексу, неможливо застосувати традиційні підходи: по-перше, за відсутністю обчислювального обладнання, на якому програмне забезпечення можливо виконати, а, по- друге, модель предметної області в документації містить помилки. Тому рішучу роль в доказі адекватності функціонування програмного забезпечення, що розроблено, повинні грати харак- теристики і властивості реального об'єкту. Запропоновано метод управляємої об'єктом реінже- нерії успадкованого програмного забезпечення, сутність якого полягає в тому, що для доказу адекватності функціонування побудованого програмного забезпечення проводитимутся експе- риментальні дослідження поведінки реального об'єкту. Використано принципи реінженерії програмного забезпечення, які виникають внаслідок характеру домену та типу програмного забезпечення, що досліджуються в контексті відповід- ного світового досвіду.Застосування наукових основ, що розроблені, дозволило для авіаційного тренажеру ТЛ-410М розробити наступне: – моделі та методики, які спрямовані на відновлення його функціонування; – архітектуру засобів, які забезпечують реалізацію розроблених моделей та методики; – модель системи та алгоритми інформаційного обміну даними між компонентами авіа- ційного тренажеру; –методику щодо виконання процесів прямої інженерії на прикладі тестування програмного забезпечення імітатору силової установки тренажера; – методику проведення експерименту щодо перевірки адекватності створеного програмного забезпечення реальному об'єкту.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9292
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf168.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.