Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9286
Title: Теоретичні основи створення експертної системи діагностування авіаційних двигунів
Keywords: авіаційний двигун
система діагностування
створення експертної системи
газотурбінний двигун
науково-дослідна робота
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Доведена можливість використання лінгвістичної інформації щодо зовнішніх знак не- справності двигуна у експертній системі діагностування ТРДД. У сучасних експертних систе- мах діагностування ГТД будь якого типу лінгвістична інформація не використовується. Ця обставина підкреслює наукову новизну та значимість отриманого результату. Встановлено, що сукупне використання числової та лінгвістичної інформації у експерт- тних системах надає можливість визначати технічний стан двигуна з більшою точністю, яке приведе до зменшення витрат коштів на технічне обслуговування двигунів. Такий підхід слід вважати новітнім, який може бути застосований в процесі створення практичної експертної си- стеми діагностування ТРДД. Встановлено, що при використанні методики параметричного діагностування ТРДД на основі статистичних даних слід використовувати, у різних комбінація, чотири метода обробки статистики. Сучасна параметрична діагностика передбачає аналіз статистичних даних тільки за одним методом. Запропонований підхід не зустрічається в наукових працях та практичних ме- тодиках діагностування ГТД, тому слід вважати його новітнім, якій має велику значимість. За матеріалами науко-дослідної роботи захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Діагностування проточної частини авіаційних турбо- реактивних двоконтурних двигунів».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9286
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf190.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.