Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9283
Title: Розробка методології побудови та підвищення ефективності систем посадки повітряних кораблів
Keywords: система посадки
повітряний корабель
підвищення ефективності
розробка методології
радіонавігація
контрольно-корегувальна станція
якість сигналу
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: - розроблено узагальнений алгоритм функціонування та базовий варіант побудови ССППК; - в порівнянні з базовим варіантом введені додаткові функції прогнозу видимості геомет- рії сузір’я супутників та аналізу завадової обстановки; - на основі дослідження розробленого макету системи показана необхідність узгодження часу виміру радіонавігаційних параметрів при організації диференційного режиму навігаційних визначень; - запропоновано метод підвищення точності навігаційних визначень з уточненням даних GNSS по сигналам бортової інерціальної навігаційної системи; - для умов роботи з мінімальним числом видимих супутників розроблені наступні методи підвищення точності: 1) обробка сигналів контрольно-корегувальної станції (ККС) з використанням не менш 3- х навігаційних приймачів, 2) використання ККС в якості псевдосупутників, 3) застосування ме- тоду визначень з використанням інформації про віртуальні супутники; - вказано гостроту проблеми забезпечення контролю цілісності; - запропоновано комплексний підхід до організації контролю цілісності із комбінуванням алгоритмів RAIM, AAIM, ідеології моніторингу якості сигналу (SQM), контролю рівнів захисту за концепцією GBAS та Galileo; - розроблені методи контролю цілісності : 1) з використання довірчих інтервалів; 2) модифікований метод з використанням груп фільтрів Калмана; - для підвищення завадостійкості запропоновано принцип побудови адаптивної антени радіонавігації на основі вимірювання кутів приходу завади; - розроблена методологія побудови та підвищення ефективності ССППК.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9283
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf169.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.