Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9282
Title: Розробка автоматизованої системи аналізу надійності парку авіаційної техніки та розробка пропозицій по збереженню льотної придатності повітряних суден згідно стандартів ІКАО
Keywords: парк авіаційної техніки
аналіз надійності
збереження льотної придатності
повітряне судно
ІКАО
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Створено концепцію забезпечення безпеки авіації та збереження льотної придатності авіаційної техніки, що базується на системі контролю надійності парку повітряних суден Укра- їни і включає методологію нагляду і контролю за льотною придатністю. Наукова новизна роз- робленої концепції полягає в тому, що вона повністю гармонізована з світовими вимогами що- до питань контролю надійності та підтримки льотної придатності парку ПС. Значимість отри- маних результатів полягає в тому, що Україна, як член Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), отримує змогу виконати взяті на себе зобов’язання щодо приведення своєї методичної бази у відповідність до вимог цієї організації в частині, що стосується оцінки надійності парку ПС, підтримання льотної придатності та проведення сертифікації авіаційної техніки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9282
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf194.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.