Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9275
Title: Дослідження фізико-хімічної механіки утворення вторинних структур при терті в умовах граничного змащування
Keywords: тертя
фізико-хімічна механіка
утворення вторинних структур
граничного змащування
паливно-мастильні матеріали
ПТЛК-2
АСК
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вперше експериментально та теоретично обґрунтовано, що ступінь сталості та рівномірності миттєвих контактних напружень у трибосистемі з лінійним контактом є визначальною і першо-початковою необхідною умовою створення характеристичних для даної проби ПММ рі- вномірної вторинної поверхневої структури. Це стало можливим лише після глибокої модерні- зації машини тертя ПТЛК-2 та створення нового автоматизованого приладу АСК. Вперше, на відміну від відомих, розроблені багатоступеневі методики лабораторних ви- пробувань ПММ та присадок до них, що враховують трибологічні властивості, характерні да- ному ПММ. Вперше розроблено та створено автоматизовану систему трибомоніторингу протизнос- них та антифрикційних властивостей товарних ПММ і присадок до них, в якій розроблена спе- ціальна програма у вигляді файлу бібліотеки з банком даних про характеристики кожної проби випробовуваного ПММ. Вперше виявлено експериментальні закономірності: - ознаки адгезійної взаємодії металевих поверхонь модельної трибосистеми проявляють- ся систематично в області виходу контрзразка з контакту; - продукти зношування вторинних структур під час тривалого тертя в об’ємі випробува- льного середовища рухаються за визначеними траєкторіями та накопичуються в зоні входу контрзразка в контакт; - під час рівноприскореного навантаження та створення первинного контакту коефіцієн- ти тертя сягали значень 0,1…0,15, що характерно для тертя в умовах граничного змащування та характеризує дію адгезійної складової сили тертя, але ознак адгезійної взаємодії при цьому не виявлено. Ці закономірності, як і багато інших експериментальних ефектів та явищ, не знаходять однозначного пояснення з позицій відомих теорій, гіпотез та положень трибології граничного змащування. Наукова значимість полягає в необхідності пошуку не виявлених на даний час за- кономірних фізичних процесів, що протікають у контакті. Вперше висунута гіпотеза компресійно-вакуумної природи тертя та деформаційно- вакуумного механізму зношування, яка після первинної експериментальної апробації отримала підтвердження та потребує розгалужених фундаментальних додаткових досліджень. Це дозволить по-новому створювати практично беззносні високоефективні трибосистеми.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9275
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf158.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.