Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9262
Title: Стійкі методи і алгоритми обробки сигналів в інформаційно вимірювальних системах
Keywords: інформаційні вимірювальні системи
обробка сигналу
метод
алгоритм
канал зв’язку
радіолокаційний сигнал
радіонавігаційний сигнал
Issue Date: 2010
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розроблена нова теорія синтезу стійких методів і алгоритмів обробки сигналів за склад- них завадових умов, що описуються негаусівськими розподілами ймовірності. Отримана низка методів обробки сигналів в авіаційних радіонавігаційних системах, ра- діолокаційних системах та системах зв’язку, які забезпечують підвищення ефективності радіо- технічних інформаційно-вимірювальних систем. Розроблено апаратно-програмний комплекс для проведення експериментальних дослі- джень, що можуть бути використані у проектуванні радіотехнічних інформаційно- вимірювальних систем. Експериментальні дослідження підтвердили високу ефективність розроблених методів та алгоритмів. Нова теорія та отримані нові методи обробки сигналів за складних завадових умов під- вищують достовірність переданої каналами зв’язку інформації, збільшують рівень ймовірності виявлення радіолокаційних та радіонавігаційних сигналів разом із зменшенням рівня хибних тривог, що призводить до істотного зменшення витратних ресурсів на всіх стадіях експлуатації РТС. Наукова новизна та значимість розроблених нової теорії синтезу стійких методів обробки сигналів, математичних моделей опису суміші сигналів і завад, нових стійких алгоритмів оці- нювання параметрів завад, стійких алгоритмів виявлення і фільтрації сигналів на фоні нестаці- онарних негаусівських завад відповідають сучасному світовому рівню, що підтверджуються публікаціями у фахових журналах та доповідями авторів на міжнародних конференціях.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9262
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf198.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.