Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9259
Title: Методи та засоби керування поздовжніми вихровими структурами та їх дослідження
Keywords: поздовжні вихрові структури
швидкість потоку
турбулентний прикордонний шар
літальний апарат
Issue Date: 2010
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Установлено закономірності зміни частоти поздовжньої складової швидкості потоку по товщині турбулентного прикордонного шару на пластині при наявності генераторів ви- хрів; Розроблено нелінійну регресійну математичну модель, що встановлює взаємозв'язок гео- метричних розмірів генераторів вихрів з величиною критерію відриву потоку на плас- тині у вигляді формпараметра 1,2 1 2 H =δ δ ; Установлено параметри оптимального розташування двох пар генераторів вихрів з фіксо- ваними розмірами за умови оптимального впливу на приріст несучих властивостей про- філю; Розроблена нова методологія представлення і аналізу результатів експериментальних до- сліджень нестаціонарної взаємодії ВПВ з потоком на поверхні крила, що коливається, яка, на відміну від існуючих, дозволяє аналізувати і порівнювати вплив вихроутворюва- чів на нестаціонарні аеродинамічні характеристики, в т. ч. характеристики демпфуван- ня, за зміною розподілу тиску на його поверхні; Розроблений і експериментально досліджений активний метод управління вихровою структурою на поверхні крила, який на відміну від існуючих методів управління шля- хом внесення збурень у межовий шар, забезпечує управління за рахунок утворення ВПВ за допомогою адаптованої до режиму польоту системи вихроутворювачів. Одержані науково-технічні результати дозволяють вирішити у кожному конкретному випадку завдання аеродинамічної компоновки при модернізації або розробці ЛА.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9259
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf173.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.