Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9173
Title: Наукові засади, методологія та рекомендації щодо оптимізації міської інфраструктури в контексті впливу на довкілля
Keywords: міська інфраструктура
вплив на довкілля
оптимізація
методологія
рекомендації
наукові засади
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Наукова новизна полягає у тому, що розроблені нові: - Підходи в класифікації урбооб’єктів, а також критерії оцінки урбодовкілля в Україні, - Методологію оцінювання стану міського довкілля (удосконалення критеріїв стану урбо- довкілля, його оцінювання, алгоритми і формати дослідження). - Методологію екооптимізації урбоінфраструктури на екосистемних засадах з елементами активного управління і впроваджено на прикладі м. Бурштин. - Матеріали щодо світового досвіду оцінювання стану урбодовкілля з урахуванням впливу різних видів забруднення на навколишнє середовище міст, узагальнено матеріали щодо залежностей психофізіологічного статусу населення, фізіологічних характеристик зеле- них насаджень і стану показників параметрів урбодовкілля як основи для наукового об- ґрунтування засад моделювання урбодовкілля. - Отримані нові наукові знання щодо зв’язку стану урбодовкілля та стану урбоекосистем і населення та механізмів його формування, на основі яких обґрунтовані концептуальні підходи щодо теорії розвитку міст на екосистемних засадах. - Методи моделювання та оптимізації урбоекосистем із застосуванням методик форму- вання екомережі та зниження шумових навантажень. - Методи пониження акустичної взаємодії на людину в міських умовах за рахунок викори- стання різних способів боротьби з шумами. - Технології поліпшення стану урбодовкілля, зокрема методами формування екомережі та встановлення акустичних екранів. - Рекомендації щодо оптимізації стану урбодовкілля. - Екологічно безпечні протиожеледні реагенти, які можуть використовуватись в урбоміс- тах. Значимість отриманих наукових результатів, полягає у можливості оцінювання та оп- тимізації стану урбодовкілля з урахуванням чинників фізичного, хімічного забруднення, стану зелених насаджень шляхом застосування інноваційних екотехнологій, методологій. Розроблен- ня рекомендацій з оптимізації урбоінфраструктури та зменшення забруднення урбодовкілля на- самперед визначення рівнів забруднення атмосферного повітря; визначення рівнів теплових ви- кидів і аномальних температурних зон; способів та обсягів поховання побутових і промислових відходів; визначення рівнів шумового забруднення в результаті роботи транспорту та промис- лових підприємств; визначення рівнів електромагнітного випромінювання від різних видів дже- рел, як наслідок порушення стану довкілля.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9173
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf191.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.