Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63867
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРудь, Д.О.-
dc.contributor.authorRud, D.O.-
dc.date.accessioned2024-06-10T11:43:09Z-
dc.date.available2024-06-10T11:43:09Z-
dc.date.issued2024-05-17-
dc.identifier.citationРудь Д.О. Особливості функції безпеки діяльності правоохоронних органів (органи та перспективи її реалізації сьогодні) // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.230-233.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-8126-89-5-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63867-
dc.description1. Закон України «Про національну безпеку» від 21.06.2018 року. № 31. Відомості Верховної Ради (ВВР). Верховна рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text. 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну поліцію» від 28 жовт. 2015 року № 877. Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text. 3. Арабаджи Н.Б. Правоохоронна функція національної поліції. Актуальні проблеми політики. 2022. Вип. 70. С. 10-15.uk_UA
dc.description.abstractНаціональна безпека – найважливіша цінність будь-якої сучасної країни. Діяльність правоохоронних органів спрямована на захист національної безпеки. У той же час його правоохоронна функція, представляючи собою складний, комплексний феномен, зміст якого розкривається не тільки через формально-юридичну, а й через організаційно-інституційну, політичну, економічну, духовно культурну, виховну та іншу діяльність державних органів і установ, вимагає розгляду в умовах різних релігійно конфесійних і етнокультурних особливостей країн і їх регіонів.uk_UA
dc.description.abstractNational security is the most important value of any modern country. The activities of law enforcement agencies are aimed at protecting national security. At the same time, its law enforcement function, representing a complex, complex phenomenon, the content of which is revealed not only through formal and legal, but also through organizational and institutional, political, economic, spiritual, cultural, educational and other activities of state bodies and institutions, requires consideration in the conditions of different religious confessional and ethno-cultural features of countries and their regions.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectНаціональна безпекаuk_UA
dc.subjectкримінальні правопорушенняuk_UA
dc.subjectкомплексний феноменuk_UA
dc.subjectcomplex phenomenonuk_UA
dc.subjectnational securityuk_UA
dc.subjectсriminal сodeuk_UA
dc.titleОсобливості функції безпеки діяльності правоохоронних органів (органи та перспективи її реалізації сьогодні)uk_UA
dc.title.alternativeFeatures of the security function of law enforcement agencies (bodies and prospects for its implementation today)uk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.subject.udc343.1(043.2)uk_UA
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VІІ_Молодіжний_науковий_юридичний_форум=Верстка-229-234.pdfтези412.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.