Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62535
Title: Власний капітал підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку і звітності
Authors: Бондаренко, Ольга Михайлівна
Громік, Д. А.
Keywords: власний капітал
зареєстрований (пайовий) капітал
статутний капітал
додатковий капітал
резервний капітал
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бондаренко О.М., Громік Д.А. Власний капітал підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку і звітності // Матеріали XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінанси, облік та оподаткування: теорія і практика». – К.: НАУ, 2023. – С.20-22
Abstract: Власний капітал підприємства є сукупністю коштів, що належать власникам підприємства та відображають його фінансовий стан. Він є джерелом формування активів підприємства, забезпечує його самостійність і незалежність від зовнішніх кредиторів.
Description: 1. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: НаказМіністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 17.11.2023). 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text (дата звернення: 17.11.2023). 3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text (дата звернення: 17.11.2023)
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62535
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20 Бондаренко.,Громік.pdfТези1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.