Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61153
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSineglazov, V. M.-
dc.contributor.authorSavchuk, S. Y.-
dc.contributor.authorСинєглазов, Віктор Михайлович-
dc.contributor.authorСавчук, Сергiй Юрiйович-
dc.date.accessioned2023-10-13T07:22:04Z-
dc.date.available2023-10-13T07:22:04Z-
dc.date.issued2022-11-28-
dc.identifier.citationSineglazov V. M. Planning a Flight Task System and the Principle of its Construction / V. M. Sineglazov, S. Y. Savchuk // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2022. – No 3(73). – pp. 54–58.uk_UA
dc.identifier.issn1990-5548-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61153-
dc.descriptionНауковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 7 від 23 листопада 2022 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.uk_UA
dc.description.abstractThis work is devoted to the development of a system for automatic determination of the flight task for unmanned aerial vehicles. To implement such a system, the QT framework (a library of C++ classes and a set of tools for creating cross-platform applications) was used. It is proposed to introduce forecasting and routing modules into the system of automated determination of the flight task. An interface is developed for building a flight task that can be used to download, track key metrics from the unmanned aerial vehicles, and adjust the mission of the flight task. Advanced QT/Qml frameworks were used, which will allow the software product to be used on different operating systems, which will add flexibility in the use of system components.uk_UA
dc.description.abstractДану роботу присвячено розробці системи автоматичного визначення польотного завдання для безпілотних літальних апаратів. Для реалізації такої системи використовувався фреймворк QT (бібліотека класів C++ та набір інструментального програмного забезпечення для створення крос-платформних додатків). До складу системи автоматизованого визначення польотного завдання запропоновано ввести модулі прогнозування та маршрутизації. Розроблено інтерфейс для побудови польотного завдання, яке може бути використане для завантаження, відстеження ключових метрик із безпілотного літального апарата та коригування місії польотного завдання. Було використано передові фреймворки QT/Qml, що дозволить використовувати програмний продукт на різних операційних системах, що додасть гнучкості у використанні системних компонентів.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.relation.ispartofseriesElectronics and Control Systems;№3(73)-
dc.relation.ispartofseriesЕлектроніка та системи управління;№3(73)-
dc.subjectunmanned aerial vehicleuk_UA
dc.subjectKalman methoduk_UA
dc.subjectDijkstra algorithmuk_UA
dc.subjectuser interfaceuk_UA
dc.subjectsatellite image processinguk_UA
dc.subjectбезпілотний літальний апаратuk_UA
dc.subjectметод Калманаuk_UA
dc.subjectaлгоритм Дейкстриuk_UA
dc.subjectінтерфейс користувачаuk_UA
dc.subjectобробка супутникових знімківuk_UA
dc.titlePlanning a Flight Task System and the Principle of its Constructionuk_UA
dc.title.alternativeПідсистема формування польотного завданняuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc681.5.001.63:519.711(045)uk_UA
dc.subject.udcDOI:10.18372/1990-5548.73.17013uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdfНаукова стаття1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.