Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61099
Title: Individual mobile indoor navigation system
Other Titles: Індивідуальна мобільна система навігації всередині приміщень
Authors: Panasiuk, Oleksii
Панасюк, Олексій Олександрович
Keywords: master’s thesis
artificial intelligence
visual light communication
indication
differential positioning
navigation satellite system
inertial navigation systems
internet of things
кваліфікаційна робота
штучний інтелект
візуальна світлова комунікація
індикація
диференціальне позиціонування
навігаційна супутникова система
інерціальна навігаційна система
інтернет речей
Issue Date: 23-Jun-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Panasiuk O. A. Individual mobile indoor navigation system. – Thesis for a bachelor's degree in "Automation and computer-integrated technologies" – National Aviation University, Kyiv, 2023, 73 p.
Abstract: In today's world, people spend a significant part of their time inside various buildings, such as shopping malls, airports, universities, hotels, which have a complex structure that is difficult for an untrained person to navigate, so one of the main arguments for relevance is to improve the user experience by providing users with convenient and accurate route instructions inside buildings, helping them find the necessary locations, such as shops, restaurants, offices, restrooms, and others. This improves the overall user experience and encourages repeat visits. An individualized mobile indoor navigation system also helps to achieve efficient use of building space. Thanks to the navigation system, passengers or visitors can be distributed along different routes, which prevents congestion and overcrowding in certain areas. This rationalizes the movement of people, ensures better flow and improves the overall logistics of the premises. The smartphone navigation system plays an important role in improving indoor safety. The system can be integrated with security systems, such as fire and explosion detection systems, allowing for a quick and efficient response to dangerous situations. It can also provide information about evacuation routes and emergency exit locations, which facilitates quick evacuation and ensures the safety of all those present. A customized mobile navigation system has the potential for advertising and marketing purposes. Thanks to the navigation system, it is possible to provide users with personalized advertising messages, promotions and offers that meet their needs and interests. This creates new opportunities for advertisers and sponsors who can effectively communicate with their target audience indoors.
У сучасному світі люди проводять значну частину свого часу всередині різних будівель, таких як торгові центри, аеропорти, університети, готелі, які мають складну конструкцію, в якій непідготовленій людині важко орієнтуватися, тому одним з головних аргументів актуальності є полягає в покращенні взаємодії з користувачем, надаючи користувачам зручні та точні інструкції щодо маршруту всередині будівель, допомагаючи їм знаходити необхідні місця, такі як магазини, ресторани, офіси, туалети тощо. Це покращує загальну взаємодію з користувачем і стимулює повторні відвідування. Індивідуалізована мобільна система внутрішньої навігації також допомагає досягти ефективного використання простору будівлі. Завдяки навігаційній системі пасажирів або відвідувачів можна розподілити за різними маршрутами, що запобігає скупченню та скупченню людей на окремих ділянках. Це раціоналізує рух людей, забезпечує кращий потік і покращує загальну логістику приміщень. Навігаційна система смартфона відіграє важливу роль у підвищенні безпеки в приміщенні. Систему можна інтегрувати з системами безпеки, такими як системи виявлення пожежі та вибуху, що дозволяє швидко та ефективно реагувати на небезпечні ситуації. Він також може надавати інформацію про шляхи евакуації та розташування аварійних виходів, що сприяє швидкій евакуації та забезпечує безпеку всіх присутніх. Індивідуальна мобільна навігаційна система має потенціал для рекламних і маркетингових цілей. Завдяки системі навігації можна надавати користувачам персоналізовані рекламні повідомлення, акції та пропозиції, які відповідають їхнім потребам та інтересам. Це створює нові можливості для рекламодавців і спонсорів, які можуть ефективно спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією в приміщенні.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: кандидат технічних наук, старший викладач кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Василенко Микола Павлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61099
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота_Panasiuk.pdfКваліфікаційна робота з пояснювальною запискою1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.