Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61053
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРазумова, Катерина Миколаївна-
dc.contributor.authorНовальська, Надія Іванівна-
dc.contributor.authorКлименко, Вікторія Вікторівна-
dc.contributor.authorRazumova, Kateryna Mykolayvna-
dc.contributor.authorNovalska, Nadiia Ivanivna-
dc.contributor.authorKlymenko, Viktoriia Viktorivna-
dc.date.accessioned2023-10-03T11:27:55Z-
dc.date.available2023-10-03T11:27:55Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationРазумова К.М., Новальська Н.І., Клименко В.В. Особливості сучасного транспортно-експедиторського бізнесу // Системи та технології, 2023. № 1 (65). P. 124-130.uk_UA
dc.identifier.issn2521-6643-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61053-
dc.description1. Гаврилко Т.О., Сафонова Т.І. Транспортно-експедиторські послуги: чинники впливу та напрями під вищення якості. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/247/236. 2. Стаднік В. Г. Теоретико-методичні основи оцінки якості послугтранспортно-експедиторських ком паній : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Запоріжжя, 2018. 22 с. 3. Стаднік В.Г. Тенденції розвитку міжнародного транспортно-експедиційного бізнесу. Вісник Хмель ницького національного університету. 2011. № 6, Т. 2. С. 297–300. 4. Цьонь О.П., Плекан У.М. Транспортно-експедиторська діяльність в Україні. Перспективи відбудови. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/147.pdf. 5. Довідник експедитора та NVOCC International Cost & Companies Guide. URL: https://moverdb.com/ uk/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80/ 6. Кубраков О. Презентовано оновлений звіт про потребу відновлення України. URL: https:// mtu.gov.ua/news/34139.html 7. УЗ планує індивідуально визначати перелік послуг з експедирування. URL: https:// www.railinsider.com.ua/uz-planuye-indyvidualno-vyznachaty-perelik-poslug-z-ekspedyruvannya/ 8. Торгівля 2022 року за видами транспортних перевезень. URL: https://export.gov.ua/news/4413- torgivlia_2022_roku_za_vidami_transportnikh_perevezeuk_UA
dc.description.abstractДосліджено, що діяльність сучасних транспортно-експедиторських підприємств спрямована на комплексне обслуговування клієн¬тів задля інтегрованого задоволення їхніх потреб. Обґрунтовано, що організація діяльності транспортних експедиторів здійснюється як у відповідності до нормативно-пра¬вових актів, так і в межах саморегулівних організацій. Виявлено проблеми і особливості діяльності транспортно-експедиторських компаній в умовах повномасштабної російської агресії. Нині в Україні відбуваються процеси, які сприяють відновленню транспортної інфраструктури, покращенню організації транспортно-експедиторської та логістичної діяльності, розробляються нові логістичні шляхи та відновлю-ються старі для транспортування вантажів в міжнародному сполученні, розвивається прикордонна інфраструктура.uk_UA
dc.description.abstractIt has been investigated that the activities of modern transport and forwarding companies are aimed at comprehensive customer service for the inte¬grated satisfaction of their needs. It was substantiated that the organization of the activities of transport forwarders is carried out both in accordance with regulatory and legal acts, and within the framework of self-regulatory organizations. Particular attention is paid to the identification of problems and peculiarities of the activities of transport and forward¬ing companies in the conditions of full-scale russian aggression. Currently, processes are taking place in Ukraine that contribute to the restoration of the transport infrastructure, the improvement of the organization of transport forwarding and logistics activities, new logistics routes are being developed and old ones are being restored for the transportation of goods in international traffic, and the border infrastructure is developing.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherКондорuk_UA
dc.relation.ispartofseries;1 (65)-
dc.subjectекспедиторuk_UA
dc.subjectбізнесuk_UA
dc.subjectперевезенняuk_UA
dc.subjectінфраструктураuk_UA
dc.subjectforwarderuk_UA
dc.subjectbusinessuk_UA
dc.subjecttransportationuk_UA
dc.subjectinfrastructureuk_UA
dc.titleОсобливості сучасного транспортно-експедиторського бізнесуuk_UA
dc.title.alternativeFeatures of modern transport forwarding businessuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Транспортно - експедиторський бізнес.pdf981.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.