Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61046
Title: Освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини" другого (магістерського) рівня освіти
Other Titles: Educational and professional program "International Economic Relations" of the second (master's) level of education
Authors: Румянцев, Анатолій Павлович
Rumyantsev, Anatolii
Keywords: міжнародні економічні відносини
міжнародний бізнес
зовнішньоекономічна діяльність
міжнародне економічне співробітництво
international economic relations
international business
foreign economic activity
international economic cooperation
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Теоретичний зміст предметної області - економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці й інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва.
The theoretical content of the subject area is the economics of world economic relations with its laws of formation and development of social reproductive processes in their interconnection and interdependence on the basis of international economic activity, international division of labor and institutional mechanism of regulation in the process of transformation of international economic relations and international economic cooperation.
Description: Освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини" другого (магістерського) рівня освіти
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61046
Appears in Collections:Освітньо-професійні програми кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОПП_МЕВ_Магістр_2021.pdf809.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.