Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58076
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШевченко, Анна Валеріївна-
dc.contributor.authorБичуля, Марина Ігорівна-
dc.contributor.authorShevchenko, Anna-
dc.contributor.authorBychulia, Maryna-
dc.date.accessioned2023-02-22T12:38:04Z-
dc.date.available2023-02-22T12:38:04Z-
dc.date.issued2022-11-24-
dc.identifier.citationШевченко А.В., Бичуля М.І. Забезпечення клієнтоорієнтованості як інструменту формування конкурентних переваг підприємства// Матеріали XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінанси, облік та оподаткування: теорія і практика ». – К.: НАУ, 2022. – С.152-155.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58076-
dc.description1. Герасименко Г.В. Сучасні технології соціального опитування. URL: http://intkonf.org/gerasimenko-gv-suchasni-tehnologiyi-sotsialnogo-opituvannya/ 2. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб., 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Знання, 2016. 406 с. 3. Практична клієнтоманія. URL: http://www.kiy.kiev.ua/ua/trenngi/korporativn/prodazh-kl-ntserv-s/kl-ntserv-sv-d-a-do-ia 4. Харчук Т. В. Підходи до визначення конкурентних переваг підприємства. Економіка і управління. 2018. № 6.С. 68-71. 5. Зозульов О. Нестерова Ю. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві. Економіка України. 2019. №3. С. 4-11. 6. Дороніна М. Формування та розвиток професійної компетентності управлінського персоналу. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2018. 368 с.uk_UA
dc.description.abstractПроведено узагальнення існуючих підходів щодо формування конкурентних переваг підприємства, систематизовано ознаки конкурентних переваг, визначено переваги клієнтоорієнтованого підходу в управлінні підприємством.uk_UA
dc.description.abstractThe analysis of existing approaches to the formation of competitive advantages of an enterprise was carried out, the signs of competitive advantage were systematized, the advantages of a client-oriented approach in enterprise management were determined.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectконкурентна перевагаuk_UA
dc.subjectклієнтоорієнтований підхідuk_UA
dc.subjectстратегіяuk_UA
dc.subjectсompetitive advantageuk_UA
dc.subjectcustomer-oriented approachuk_UA
dc.subjectstrategyuk_UA
dc.titleЗабезпечення клієнтоорієнтованості як інструменту формування конкурентних переваг підприємстваuk_UA
dc.title.alternativeEnsuring customer focus as a tool for forming the competitive advantages of an enterpriseuk_UA
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
152 Шевченко., Бичуля.pdfТези2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.