Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57218
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВаськівська, Олена Євгеніївна-
dc.contributor.authorVaskivska, Olena-
dc.date.accessioned2022-12-19T09:25:41Z-
dc.date.available2022-12-19T09:25:41Z-
dc.date.issued2022-09-
dc.identifier.citationВаськівська О.Є. Технології штучного інтелекту в журналістиці сучасності // Матеріали Х конгресу «Авіація в XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». – Київ: Національний авіаційний університет, 2022. – С. 6.2.107-6.2.111uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57218-
dc.description.abstractРозглянувши властивості штучного інтелекту та його можливості в журналістиці, можемо зазначити, що впровадження штучного інтелекту в медіагалузь має як переваги, так і певні недоліки. Застосування автоматизованих інтелектуальних систем широко використовується у світових виданнях, що допомагає оптимізувати роботу журналістів, спростити збір та опрацювання великих обсягів інформації, сприяє персоналізації контенту та оперативному розміщенню інформації одночасно на всіх платформах видання. В Україні технологія штучного інтелекту ще не здобула такого широкого використання, як у світових медіа, та знаходиться на початковій стадії. Це спричинено, зокрема, й недостатнім фінансуванням розробок штучного інтелекту в нашій країні. Стрімкий розвиток суспільства та збільшення потоку інформації призведе до того, що штучний інтелект трансформуватиметься, зможе абстрактно мислити та самовдосконалюватися. Відповідно до цього доведеться вдосконалюватися й майбутнім журналістам, перед якими постануть нові виклики та загрози.uk_UA
dc.description.abstractHaving considered the properties of artificial intelligence and its possibilities in journalism, we can note that the introduction of artificial intelligence in the media industry has both advantages and certain disadvantages. Application automated intelligent systems are widely used in global publications, which helps to optimize the work of journalists, simplify the collection and processing of large volumes of information, contributes to the personalization of content and prompt placement of information simultaneously on all publication platforms. In Ukraine, the technology of artificial intelligence has not yet gained such wide use as in the world media, and is at an initial stage. This is caused, in particular, by insufficient financing of artificial intelligence development in our country. The rapid development of society and the increase in the flow of information will lead to the fact that artificial intelligence will transform, be able to think abstractly and improve itself. In accordance with this, future journalists will have to improve as they will face new challenges and threats.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectжурналістикаuk_UA
dc.subjectjournalismuk_UA
dc.subjectштучний інтелектuk_UA
dc.subjectаrtificial Intelligenceuk_UA
dc.subjectгенерація контентуuk_UA
dc.subjectcontent generationuk_UA
dc.subjectвиданняuk_UA
dc.subjecteditionuk_UA
dc.subjectмедіаuk_UA
dc.subjectmediauk_UA
dc.titleТехнології штучного інтелекту в журналістиці сучасностіuk_UA
dc.title.alternativeTechnologies of artificial intelligence in modern journalismuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васьківська О_Технології штучного інтелекту.pdfстаття1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.