Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57209
Title: Проєктування ділянки об'їзної дороги м. Тернопіль з обґрунтуванням параметрів плану та поздовжнього профілю
Authors: Больбух, Владислав Олексійович
Keywords: кваліфікаційна робота
будівництво та цивільна інженерія
магістр
параметри плану
поздовжній профіль
поперечний профіль
радіус кривої в плані
радіус вертикальної увігнутої кривої
радіус випуклої кривої
план траси
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Білан В.О.Проєктування ділянки об'їзної дороги м. Тернопіль з обґрунтуванням параметрів плану та поздовжнього профілю. - Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія". - Київ: Національний авіаційний університет, 2022. - 131 с.
Abstract: Існуючі методи оцінювання аварійності на автомобільних дорогах вже морально застаріли. Ці методи були зорієнтовані на транспортні потокималих інтенсивностей і швидкостей руху. Багато з них мають недоліки не тільки в які сному плані (точність прогнозів, можливість прогнозів на різні періоди часу), але і в кількісному плані (відсутність врахування важливих параметрів, елемен тів і ситуацій). Метою дипломної роботи є розроблення проєкту на будівництво об’їзної дороги м. Тернопіль з обґрунтуванням параметрів плану та поздовжнього про філю. Об’єктом є процес проєктування ділянки об’їзної дороги м. Тернопіль з обґрунтуванням параметрів плану та поздовжнього профілю з точки зору вини кнення аварійностей на автомобільних дорогах
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: к.т.н., доцент Чернишова Оксана Сергіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57209
Appears in Collections:АД - Магістр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАБД_2022_192_БольбухВ.О_.pdfдипломна робота2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.