Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56057
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНоваковська, Ірина Олексіївна
dc.contributor.authorСкрипник, Лілія Русланівна
dc.contributor.authorNovakovska, Iryna
dc.contributor.authorSkrypnyk, Liliia
dc.date.accessioned2022-08-08T14:32:49Z-
dc.date.available2022-08-08T14:32:49Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationНоваковська І.О. Скрипник Л.Р. Екологічна безпека в авіаційній галузі: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення / Новаковська І.О. // Збалансоване природокористування. Київ. – 2019.- № 1 с. 48-56uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56057-
dc.description.abstractExperts and specialists from the International Civil Aviation Organization (ICAO Council) and its member states, as well as stakeholders, have for 70 years combined their collective knowledge and research to create a normative framework that has passed the test of time and have to be relevant today. It is worth mentioning that since 1992 Ukraine has been a member of the ICAO Council. That is why the «Aviation Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030» provisions stipulate important tasks in the field of development of domestic aviation, which in turn affects the global (world) development network. Since the 1970s, the environment work of the ICAO Council has been highlighted the value of a global, harmonized approach to addressing the consequences of the dangerous effects of airports on neighboring land use, airspace and integrated work of the ecosystem. The article is devoted to the analysis of the basic principles of the ecologically safe land use of aviation transport, as well as the substantiation of modern problems of environmental safety in this area and ways to solve them. The issue of choosing a suitable land for the construction and operation of a new airport or the formation of existing aviation land-use for expansion of the airport’s reconstruction is quite serious during the period of globalization and the rapid development of urbanized territories. Persons who are interested in developing such a project should, first of all, clearly predict its further ecologically safe activities in compatibility with other adjacent land uses.uk_UA
dc.description.abstractЕксперти та фахівці Міжнародної організації цивільної авіації (Рада ICAO) та її державичлени, а також зацікавлені сторони впродовж 70 років об’єднували свої колективні знання, дослідження для створення нормативної бази, яка витримала випробування часом та є актуальною і нині. Доцільно зауважити, що Україна з 1992 року є членом Ради ICAO. Саме тому в положеннях «Авіаційної транспортної стратегії України на період до 2030 року» визначено основні завдання в галузі розвитку вітчизняної авіації, своєю чергою впливає на глобальну (світову) мережу розвитку. Починаючи з 1970-х років, у своїх напрацюваннях Рада ICAO з охорони навколишнього природного середовища, підкреслювала цінність глобального, гармонізованого підходу для вирішення питань щодо наслідків небезпечного впливу аеропортів на прилеглі землекористування, повітряний прос- тір та цілісну роботу екосистеми. Стаття присвячена аналізу основних принципів екобезпечного землекористування авіаційного транспорту, а також обґрунтуванню сучасних проблем екологічної безпеки в цій сфері та шляхів їх розв’язання. Питання вибору відповідної земельної ділянки для потреб будівництва та експлуатації нового аеропорту або формування вже функціонуючого авіаційного землекористування для розширення реконструкції аеропорту є доволі значущим у період глобалізації і стрімкого розвитку урбанізованих територій. Особи, зацікавлені в розвитку такого проекту, повинні, насамперед, чітко спрогнозувати його подальшу екобезпечну діяльність стосовно інших прилеглих землекористувань. Розроблено основні вимоги дотримання норм та правил у формуванні екологічної складової ефективного, раціонального землекористування авіа- ційного транспорту.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІнститут агроекології і прирродокористування НААНuk_UA
dc.relation.ispartofseries1;Збалансоване природокористування
dc.subjectземлекористування авіаційного транспортуuk_UA
dc.subjectрада ІСАОuk_UA
dc.subjectекологічний чинникuk_UA
dc.subjectінфраструктура прилеглих районів аеропортуuk_UA
dc.subjectсумісне землекористуванняuk_UA
dc.subjectaviation transport land useuk_UA
dc.subjectecological factoruk_UA
dc.subjectjoint land useuk_UA
dc.subjectinfrastructure of adjoining areas of the airportuk_UA
dc.subjectICAO сounciluk_UA
dc.titleЕкологічна безпека в авіаційній галузі: сучасні проблеми та шляхи їх розв’язанняuk_UA
dc.title.alternativeEnvironmental safety in the aviation industry: current problems and solution waysuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc332.2:351.777.6uk_UA
dc.identifier.doi10.33730/2310-4678.1.2019.170590
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
170590-376907-1-PB.pdf346.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.