Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56022
Title: Практичнi аспекти вивчення субпiксельних методiв аерокосмiчного знiмання
Authors: Беленок, Вадим Юрійович
Бурачек, Всеволод Германович
Зацерковний, Віталій Іванович
Keywords: дистанционные аэрокосмические методы; виртуальная матрица; супбиксельные методы
remote sensing methods; virtual matrix; subpixel methods.
Issue Date: 30-Oct-2015
Abstract: У статтi розглянуто практичнi аспекти вивчення субпiксельної технологiї, якi можуть бути використанi в навчальному процесi. Суть методики полягає в отриманнi цифрового знiмка i наступної обробцi матрицi значень пiкселiв у градацiях сiрого кольору з визначенням рiвносигнальних зон субпiкселiв. Пiсля обробки всiх рiвносигнальних зон отримують цифровий знiмок пiдвищеної розрiзненностi.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56022
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AstSR_2015_Vol_11_Iss_2_P_109________.pdf831.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.