Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54421
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Міжнародні проекти та гранти"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "International Projects and Grants"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Международные проекты и гранты"
Authors: Барановський, Михайло Миколайович
Чубко, Лариса Сергіївна
Baranovskyy, Mykhailo Mykolaiovych
Chubko, Larysa Serhiivna
Барановский, Михаил Николаевич
Чубко, Лариса Сергеевна
Keywords: проєкти
гранти
підготовка
управління
projects
grants
preparation
management
проекты
гранты
подготока
управление
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Барановський М.М. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Міжнародні проекти та гранти"/ М.М. Барановський, Л.С. Чубко. - Київ: НАУ, 2021.
Abstract: Навчальна дисципліна «Міжнародні проекти та гранти» є однією з вибіркових дисциплін навчального плану ОПП «Фармацевтична біотехнологія».Метою викладання дисципліни «Міжнародні проекти та гранти» є отримання теоретичних та практичних знань щодо сучасних тенденцій фінансування наукових, технічних та освітніх проектів, законодавчого регулювання питань фінансового забезпечення наукових досліджень і розробок та умінь пошуку міжнародних джерел фінансування проектів і підготовки грантових заявок на одержання фінансування. і застосування цих знань у професійній діяльності.
Целью преподавания дисциплины «Международные проекты и гранты» является получение теоретических и практических знаний о современных тенденциях финансирования научных, технических и образовательных проектов, законодательного регулирования вопросов финансового обеспечения научных исследований и разработок и умений поиска международных источников финансирования проектов и подготовки грантовых заявок на получение финансирования. и применение этих знаний в профессиональной деятельности.
The discipline "International projects and grants" is one of the elective disciplines of the curriculum of OPP "Pharmaceutical Biotechnology". The purpose of teaching the discipline "International projects and grants" is to obtain theoretical and practical knowledge of current trends in funding research, technical and educational projects, legislation on funding for research and development and skills to find international sources of funding for projects and grant applications for funding. and the application of this knowledge in professional activities.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54421
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_МПГ_пл2021.pdfНавчальна програма952.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.