Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53912
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоваленко, Юлія Михайлівна-
dc.date.accessioned2022-01-17T13:55:50Z-
dc.date.available2022-01-17T13:55:50Z-
dc.date.issued2021-10-21-
dc.identifier.citationКоваленко Ю. М. Тренди подальшого розвитку національного ринку держаних цінних паперів // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. - С.208-210.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53912-
dc.description1. Коваленко Ю. М., Воробей А. М. Функціонування фондового ринку в сучасних умовах. Зб. наук. праць НУДПСУ, 2015. №1. С. 122–133. 2. Коваленко Ю.М. Управління фінансовими активами: навч. посіб. у 2 х ч. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 498 с. 3. Пересада А. А. та ін. Інвестування: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2001. URL: http://fingal. com. ua/content/view/603/87/1/0. 4. Білявська А. Ю. Внутрішні державні запозичення в умовах посткризової економіки. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. Київ : КНЕУ, 2017. Вип. 2. С. 33–43. 5. Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019–2022 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 473. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2019-%D0%BF#Text.uk_UA
dc.description.abstractВиокремлено позитивні та негативні риси залучення коштів через механізм державних цінних паперів. Визначено ключові заходи щодо активізації ринку державних цінних паперів в Україні.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectдержавні цінні папериuk_UA
dc.subjectринок цінних паперівuk_UA
dc.subjectборгові зобов’язанняuk_UA
dc.titleТренди подальшого розвитку національного ринку держаних цінних паперівuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
208_Kovalenko.pdfТези конференції394.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.