Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52818
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorУланський, Володимир Васильович-
dc.contributor.authorUlanskyi, Volodymyr-
dc.contributor.authorЩербина, Ольга Алімівна-
dc.contributor.authorShcherbyna, Olga-
dc.contributor.authorБурцева, Наталія Вікторівна-
dc.contributor.authorBurtseva, Nataliia-
dc.date.accessioned2021-10-11T10:22:04Z-
dc.date.available2021-10-11T10:22:04Z-
dc.date.issued2021-10-11-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52818-
dc.descriptionРобоча програма навчальної дисципліни "Цифрова інструментальна практика " (171 "Електронні технології інтернету речей")uk_UA
dc.description.abstractЦифрова інструментальна практика є виробничою практикою. Вона покликана дати студентам знання та навички для вивчення і засвоєння подальших дисциплін, у значній мірі визначає рівень загальнонаукової підготовки бакалаврів з електроніки і становить основу для вивчення фізичних та технічних принципів функціонування цифрових вимірювальних електронних пристроїв.uk_UA
dc.description.abstractDigital instrumental practice is a production practice. She is called give students the knowledge and skills to study and master further disciplines, in largely determines the level of general scientific training of bachelors in electronics and is the basis for the study of physical and technical principles of operation digital measuring electronic devices.uk_UA
dc.description.sponsorship1. Паранчук Я. С., Мороз В. І. Обчислювання та програмування в Mathcad/Підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 364 с. 2. Лазарєв Ю. Ф. Довідник з MATLAB / Електронний навчальний посібник з курсового і дипломного проектування. – К.: НТУУ "КПІ", 2013. – 132 c.. 3. Коржик М. В. Моделювання об’єктів та систем керування засобами MatLab: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Коржик. − Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. − 174 с. 4. Гаєв Є.О., Нестеренко Б.М. Г 134 Універсальний математичний пакет MATLAB і типові задачі обчислювальної математики. Навчальний посібник.– К.: НАУ, 2004. – 176 с.. 5. Є.З. Маланчук. Моделювання та аналіз цифрових схем. Підручник / Є.З. Маланчук, В.В. Макаренко, В.М. Співак, Г. Г. Власюк, А.В. Рудик. – Рівне: НУВГП, 2018. – 463 с.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectwork programuk_UA
dc.subjectелектричні колаuk_UA
dc.subjectelectric circuitsuk_UA
dc.subjectстохастичні методиuk_UA
dc.subjectstochastic methodsuk_UA
dc.subjectцифрови системиuk_UA
dc.subjectdigital systemsuk_UA
dc.subjectінтернету речейuk_UA
dc.subjectinternet of thingsuk_UA
dc.subjectмультиметрuk_UA
dc.subjectmultimeteruk_UA
dc.subjectосцилографuk_UA
dc.subjectoscilloscopeuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Цифрова інструментальна практика" (171)uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Digital instrumental practice" (171)uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Цифрова інструментальна_практика.pdfНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Цифрова інструментальна практика" (171 "Електронні технології інтернету речей")861.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.