Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52816
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБідний, Микола Семенович-
dc.contributor.authorBidnyi, Mykola-
dc.date.accessioned2021-10-11T09:42:41Z-
dc.date.available2021-10-11T09:42:41Z-
dc.date.issued2021-10-11-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52816-
dc.descriptionРобоча програма навчальної дисципліни «Основи мікропроцесорів та мікроконтролерів»uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний профіль з електроніки в області аналізу та побудови мікропроцесорних систем для інтернету речей. Метою викладання дисципліни є ознайомлення із сучасними мікропроцесорами і мікроконтролерами, вивчення їх архітектури, мов програмування, побудови алгоритмів, що знаходять широке застосування в засобах інтернету речей.uk_UA
dc.description.abstractThis training discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form a professional electronics profile in the field of analysis and construction of microprocessor systems for the Internet things. The purpose of teaching the discipline is to get acquainted with modern microprocessors and microcontrollers, studying their architecture, programming languages, building algorithms that are widely used in the іnternet of тhings.uk_UA
dc.description.sponsorship1. Мікропроцесорна техніка : навч. посібник/В.В. Ткачов, Г. Грулер, Н. Нойбергер та ін. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 188 с. 2. Мікропроцесори та мікроконтролери: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка», освітньої програми «Мікро- та наноелектроніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Д. Д. Татарчук, Ю. В. Діденко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 238 с. 3. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 3. Мікропроцесори та мікроконтролери: Підручник / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2004. — 399 с.: іл. 4. Хіхловська І.В., Антонов О.С. Обчислювальна техніка та мікропроцесори. Підручник. – [2-ге вид.]. – Одеса: 2011. – 440 с.: іл. 5. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М. Основи мікропроцесорної техніки. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 226 с. 6. Мікроконтролери: Архітектура, програмування та застосування в електромеханіці: навч. посіб. / Ю. С. Грищук. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 384 с. 7. Розробка радіолектронних схем на основі мікроконтролерів (на прикладі AVR мікроконтролерів фірми Atmel): методичний посібник до курсу "Проектування радіоелектронних схем" для студентів радіофізичного факультету / Пархоменко Д. А., Смирнов Є. М. – Київ: Радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013. – 74 с.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectwork programuk_UA
dc.subjectмікропроцесорuk_UA
dc.subjectmicroprocessoruk_UA
dc.subjectмікроконтролерuk_UA
dc.subjectmicrocontrolleruk_UA
dc.subjectелектронікаuk_UA
dc.subjectelectronicsuk_UA
dc.subjectсистема численняuk_UA
dc.subjectnotationuk_UA
dc.subjectчислоuk_UA
dc.subjectnumericuk_UA
dc.subjectадресаціяuk_UA
dc.subjectaddressinguk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Основи мікропроцесорів та мікроконтролерів»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Fundamentals of microprocessors and microcontrollers"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Основи_мікропроцесорів_та_мікроконтролерів.pdfНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Основи мікропроцесорів та мікроконтролерів» (171 "Електронні технології інтернету речей")1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.