Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52810
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛіпінський, Олександр Юрійович-
dc.contributor.authorLipinskyi, Oleksandr-
dc.date.accessioned2021-10-11T08:09:04Z-
dc.date.available2021-10-11T08:09:04Z-
dc.date.issued2021-10-11-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52810-
dc.descriptionРобоча програма навчальної дисципліни «Електронні вбудовані системи та їх програмування» (171 "Електронні технології інтернету речей")uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця зсучаснихелектронних вбудованих систем та їх програмування. Метою викладання дисципліни є розкриття наукових концепцій, понять, методів, апаратних та програмних рішень в області застосувань електронних вбудованих систем. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основних принципів побудови та функціонування вбудованих обчислювальних систем, особливостей архітектури мікроконтролерів STM32F4DISCOVERY; оволодіння знаннями про проектування апаратної частини електронних вбудованих систем; оволодіння методами створення програмного забезпечення для вбудованих обчислюваних систем у програмному середовищі STM32CubeID.uk_UA
dc.description.abstractThis training discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form profile of a specialist in modern electronic embedded systems and their programming. The purpose of teaching the discipline is to reveal scientific concepts, concepts, methods, hardware and software solutions in the field of applications of electronic embedded systems. The objectives of the study of the discipline are: to study the basic principles of construction and operation of built-in computer systems, features of architecture of STM32F4DISCOVERY microcontrollers; mastering the knowledge of designing the hardware of electronic embedded systems; mastering the methods of creating software for embedded computing systems in the software environment STM32CubeID.uk_UA
dc.description.sponsorship1. Розподілені мікропроцесорні системи: конспект лекцій Електронний ресурс]: для підготовки докторів філософії за спеціальністю 171 Електроніка за спеціалізацією «Електронні системи» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. О. Терещенко –– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 192 с 2. Жуйков В.Я., Терещенко Т.О., Петергеря Ю.С. Електронний підручник «Мікропроцесори і мікроконтролери» - 2009 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4_18-Г-114 від 10.01.2009 р. 3.Бабич М. П., Жуков І. А. Комп'ютерна схемотехніка - Київ : МК-Прес, 2004. – 412 сuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectwork programuk_UA
dc.subjectобчислювальна системаuk_UA
dc.subjectcomputer systemuk_UA
dc.subjectмікроконтролерuk_UA
dc.subjectmicrocontrolleruk_UA
dc.subjectпрограмне забезпеченняuk_UA
dc.subjectsoftwareuk_UA
dc.subjectінтерфейсuk_UA
dc.subjectinterfaceuk_UA
dc.subjectтаймерuk_UA
dc.subjecttimeruk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Електронні вбудовані системи та їх програмування»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Electronic embedded systems and their programming"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Електронні_вбудовані_системи_та_їх_програмування.pdfНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Електронні вбудовані системи та їх програмування»" (171 "Електронні технології інтернету речей")1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.