Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52809
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІванов, Володимир Олександрович-
dc.contributor.authorIvanov, Volodymyr-
dc.date.accessioned2021-10-11T08:08:32Z-
dc.date.available2021-10-11T08:08:32Z-
dc.date.issued2021-10-11-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52809-
dc.descriptionРобоча програма навчальної дисципліни «Електромагнітні поля у техногенному середовищі»uk_UA
dc.description.abstractМетою викладання дисципліни є надання майбутньому фахівцю знань про: фізичні основи процесу поширення поверхневих та просторових радіохвиль з різних частотних діапазонів у навколоземному просторі, вплив на цій процес рельєфу місцевості з неоднорідностями природного та техногенного походження, особливості розрахунків множників ослаблення потужності електромагнітної хвилі у лініях радіозв’язку.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of teaching the discipline is to provide future specialists with knowledge about: physical basics of the process of propagation of surface and spatial radio waves from different frequencies ranges in near-Earth space, the impact on this process of terrain relief heterogeneities of natural and man-made origin, features of calculations electromagnetic wave attenuation factors in radio communication lines.uk_UA
dc.description.sponsorship1. Іванов В. О., Габрусенко Є. І. Поширення радіохвиль: конспект лекцій. / В. О. Іванов, Є. І. Габрусенко. – К.: НАУ, 2002. – 64 с. 2. Пілінський В. В. Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль: навчальний посібник / В. В. Пілінський. – К.: Кафедра, 2014. – 336 с. 3. Іванов В.О., Габрусенко Є.І., Сібрук Л.В. Теорія електромагнітного поля: підручник. – К.: НАУ, 2017. – 336 с. 4. Пепа Ю. В., Щербина О. А. Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації: Розповсюдження радіохвиль: лабораторний практикум / Ю. В. Пепа, О. А.Щербина, О. П. Нечипорук. – К.: НАУ, 2010. – 51 с. 5. Ільницький Л. Я., Сібрук Л. В. Основи розрахунку радіоліній: методичні вказівки і завдання з РГР / Л. Я. Ільницький , Л. В. Сібрук. – К.: НАУ, 2003. – 16 с.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectwork programuk_UA
dc.subjectрадіохвиляuk_UA
dc.subjectradio waveuk_UA
dc.subjectатмосфераuk_UA
dc.subjectatmosphereuk_UA
dc.subjectбездротовий каналuk_UA
dc.subjectwireless channeluk_UA
dc.subjectрадіочастотаuk_UA
dc.subjectradiofrequencyuk_UA
dc.subjectелектричне полеuk_UA
dc.subjectelectric fielduk_UA
dc.subjectмагнітне полеuk_UA
dc.subjectmagnetic fielduk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Електромагнітні поля у техногенному середовищі»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Electromagnetic fields in a man-made environment"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Електромагнітні_поля_у_техногенному_середовищі.pdfНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Електромагнітні поля у техногенному середовищі» (171 "Електронні технології інтернету речей")906.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.