Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52223
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДеменчук, Ірина Геннадіївна-
dc.contributor.authorDemenchuk, Iryna-
dc.date.accessioned2021-07-27T07:16:24Z-
dc.date.available2021-07-27T07:16:24Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationДеменчук І.Г. Дизaйн iнтep’єpiв готельно-ресторанного комплексу. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – 66 с.uk_UA
dc.identifier.other022-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52223-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, к. арх. Гнатюк Лілія Романівна.uk_UA
dc.description.abstractПодорожі допомагають людям відпочити, пізнати світ та себе в різних життєвих ситуаціях. Готелі напряму пов’язані з подорожами людей, чим більший попит на туризм тим більша кількість готелів будується. Кожна людина хоч один раз у своєму житті подорожувала, неважливо чи це була подорож Україною чи можливо країнами Європи чи десь далі і звісно першою міні проблемою планування відпочинку – є вибір готелю за усіма критеріями, а саме місцем розташування, пропонованими послугами та зовнішнім і внутрішнім виглядом готелю. Дизайн готелю відіграє важливу функцію у виборі людей місця для свого перебування, навіть на короткий час. Перебуваючи далеко від своєї домівки людина підсвідомо шукає затишку, тепла та безпеки. Готель - це не тільки місце переночувати, обираючи готель навіть на короткотривалий період часу ми обираєм спосіб життя, на той час поки триватиме подорож – це місце, де об'єднуються культури, способи життя, глобальні тенденції й очікування великої кількості людей. З кожним роком люди мають все більше можливостей для подорожей, і готельним номерам все частіше доводиться замінювати домівку. Готелі поділяються на багато видів, пропонують різноманітний спектр послуг та різні рівні комфорту і відповідно до своїх побажань людина може обрати будь який. Для створення простору з дотриманням певного стилю та всіх ергономічних норм потрібен дизайнер. Хороший дизайн розпочинається з екстер’єру будівлі, плавно об’єднується з вхідною групою, приміщеннями загального користування, приміщеннями розважального характеру та закінчується дизайном номерів. Всі приміщення об’єднуються одним стильовим рішенням. Доведено, що колір має величезний вплив на емоційний стан людини, її настрій та навіть стан самопочуття. Для правильного колірного вирішення інтер’єру готелів, для кожного приміщення обирають відповідну колірну гаму, яка буду тільки покращувати психологічний стан людини.uk_UA
dc.description.abstractTravel helps people relax, get to know the world and themselves in different life situations. Hotels are directly related to people's travel, the greater the demand for tourism, the more hotels are being built. Everyone has traveled at least once in their life, whether it was a trip to Ukraine or maybe European countries or somewhere further and of course the first mini problem of vacation planning - is choosing a hotel by all criteria, namely location, services and appearance and interior hotel. The design of the hotel plays an important role in choosing the people of the place for their stay, even for a short time. Being far from home, a person subconsciously seeks comfort, warmth and security. A hotel is not just a place to spend the night, choosing a hotel even for a short period of time we choose a way of life, while the journey continues - it is a place where cultures, lifestyles, global trends and expectations of a large number of people come together. Every year, people have more opportunities to travel, and hotel rooms are increasingly having to replace their homes. Hotels are divided into many types, offer a wide range of services and different levels of comfort and according to their wishes a person can choose any. To create a space with a certain style and all ergonomic standards, you need a designer. Good design starts with the exterior of the building, blends seamlessly with the entrance group, common areas, entertainment areas and ends with the design of the rooms. All rooms are combined in one style solution. It has been proven that color has a huge impact on a person's emotional state, mood and even well-being. For the correct color scheme of the interior of hotels, for each room choose the appropriate color scheme, which will only improve the psychological state of man.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectкваліфікаційна роботаuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.subjectбакалаврська роботаuk_UA
dc.subjectдизайнuk_UA
dc.subjectготельно-ресторанний комплексuk_UA
dc.subjectекологічністьuk_UA
dc.subjectактуальністьuk_UA
dc.subjectвпливuk_UA
dc.subjectінтер’єрuk_UA
dc.subjectgraduate workuk_UA
dc.subjectdesignuk_UA
dc.subjecthotel and restaurant complexuk_UA
dc.subjectbachelor workuk_UA
dc.subjectenvironmental friendlinessuk_UA
dc.titleДизaйн iнтep’єpiв готельно-ресторанного комплексуuk_UA
dc.title.alternativeInterior design of the hotel and restaurant complexuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Деменчук Ірина 402, пояснювальна записка.pdfПояснювальна записка4.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.