Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45931
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПронь, Світлана Віталіївна
dc.contributor.authorПронь, Светлана Витальевна
dc.contributor.authorPron, Svitlana
dc.date.accessioned2021-02-10T09:32:24Z-
dc.date.available2021-02-10T09:32:24Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherРБ-6-275/16-3.2.31
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45931-
dc.descriptionНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів цивільної авіації» розроблений на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області авіаційних робіт і послуг. Метою викладення дисципліни є забезпечення достатнього рівня підготовки фахівців з організації авіаційних робіт і послуг щодо сучасних технічних засобів та новітніх технологій виконання авіаційних робіт, зокрема авіаносіїв, що відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики інженера із застосування авіації в галузях економіки.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формируют авиационный профиль специалиста в области авиационных работ и услуг. Целью изложения дисциплины является обеспечение достаточного уровня подготовки специалистов по организации авиационных работ и услуг по современных технических средств и новейших технологий выполнения авиационных работ, в том числе авианосца, что соответствует требованиям квалификационной характеристики инженера по применению авиации в отраслях экономики.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the aviation profile of a specialist in the field of aviation works and services. The purpose of the discipline is to provide a sufficient level of training for specialists in the organization of aviation work and services on modern technical means and the latest technologies for aviation work, including aircraft carriers, which meets the qualifications of an aviation engineer in the economy.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesРНП 19.02-01-2020;
dc.subjectзастосуванняuk_UA
dc.subjectбезпілотнихuk_UA
dc.subjectлітальнихuk_UA
dc.subjectапаратівuk_UA
dc.subjectприминениеuk_UA
dc.subjectбеспилотныхuk_UA
dc.subjectлетательныхuk_UA
dc.subjectаппаратовuk_UA
dc.subjectapplicationuk_UA
dc.subjectunmanneduk_UA
dc.subjectflyinguk_UA
dc.subjectdevicesuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів цивільної авіації»uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «Применение беспилотных летательных аппаратов гражданской авиации»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Application of unmanned aerial vehicles of civil aviation"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_ЗБЛАЦА_2016.pdfРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів цивільної авіації»327.25 kBAdobe PDFView/Open
НП_ЗБЛАЦА_2016.pdfНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів цивільної авіації»210.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.