Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45758
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПопружук, Ілля Олегович-
dc.date.accessioned2021-02-08T14:40:42Z-
dc.date.available2021-02-08T14:40:42Z-
dc.date.issued2020-12-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45758-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Науковий керівник: Фіалко Наталія Михайлівна, д.т.н., професор.uk_UA
dc.description.abstractДля створення сучасного теплоенергетичного оснащення почали використовувати мікро- і нанокомпозити різноманітного призначення, на разі це один з основных напрямків який використовується. Серед мікро- і нанокомпозитів відо-кремлюються комозити які мають цілий спектр особивих власивостей. Один з перспективних напрямків застосування полімерних мікро- і наноко-мпозитів, є виготовлення теплообмінних поверхонь, які вважаються дуже важли-вими елементами теплоенергетичних установок різного призначення. Викорис-тання матеріалів цього класу забазпечуюють підвищення надійності, довговічнос-ті, зниження масогабаритих характеристик а також зниження їх вартості у порів-няні з іншими матеріалами які вважались певний час класичними. При викорис-танні цих матеріалів є можливість підвищити різні теплофізичні властивості що є над важливим для теплоенергетичних установок. Матеріали які використовуються для теплообмінних поверхнь повинні від-повідати ряду вимог, що віносяться до їх діапазону робочих температур, тепло-фізичних властивостей, масогабаритих та технологічних характеристик та ін. Щодо теплофізичних властивостей в перш за все, матеріал повинен мати коефіці-єнт теплопровідності якій буде відповідати основним вимогам. Його значення для забезпечення низькоготермічного опору стінок теплообмінників повинен бути не менше ніж 20 Вт/(м∙К). Це є одним з основних критеріїв. Вимоги до робочих температур матеріалів, диктуються різними тепловими режимами при яких буде відбуватись експлуатація теплообмінних пристроїв. Для полімерних мікро- і нанокомпозитів цей діапазон обмежується температу-рою розм'якшення що набуває досить невеликих значень. Із за цієї особливості таких матеріалів для їх використання повинно бути зорієнтовано вперш за все на виготовлення теплообінників які будуть призначенні для передачі низькопотенці-альної теплоти, робоча температура таких поверхонь не повинна перевищувати 200 °С. В багатьох ситуаціях вимоги до таких матеріалів включать в себе ще й ви-соку корозійну стійкість. Такі вимоги диктуються для теплообмінників які широ-ко використовуються в різних агресивних середовищах, тому це є достатньо важ-ливим критерієм при створенні матеріалів.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональній авіаційний університетuk_UA
dc.subjectкваліфікаційна роботаuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.subjectпояснювальна запискаuk_UA
dc.subjectавторефератuk_UA
dc.subjectмікрокомпозитuk_UA
dc.subjectнанокомпозитuk_UA
dc.subjectполімерuk_UA
dc.subjectполімернийuk_UA
dc.subjectтеплопровідністьuk_UA
dc.subjectкоефіцієнт теплопровідностіuk_UA
dc.subjectтеплотехнічні властивостіuk_UA
dc.titleЕкспериментальні дослідження теплопровідності полімерних мікро-і нано-композитівuk_UA
dc.typeBookuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_105_Попружук І.О..pdfДипломна робота з пояснювальною запискою930.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.