Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44503
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Автоматичні системи управління технологічних процесів в хімічних виробництвах"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Automatic control systems of technological processes in chemical industries"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Автоматические системы управления технологическими процессами в химических производствах"
Authors: Єфименко, Валерій Володимирович
Yefimenko, Valery Vladimirovich
Ефименко, Валерий Владимирович
Keywords: автоматичні системи
automatic systems
хімічні виробництва
chemical production
управління
management
автоматизація
automation
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують галузевий профіль фахівця в області хімічних технологій альтернативних енергоресурсів. Метою викладання дисципліни є формування фундаментального світогляду здобувачів вищої освіти в галузі автоматичних систем управління технологічними процесами в хімічних виробництвах та їх підготовка до самостійної роботи по оптимізації і впровадженню нових альтернативних технологій і обладнання для них.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the industry profile of a specialist in the field of chemical technologies of alternative energy resources. The purpose of teaching the discipline is to form a fundamental worldview of graduates in the field of automatic control systems for technological processes in chemical production and their preparation for independent work on optimization and implementation of new alternative technologies and equipment for them.
Данная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формируют специалиста в области химических технологий альтернативных энергоресурсов. Целью преподавания дисциплины является формирование фундаментального мировоззрения соискателей высшего образования в области автоматических систем управления технологическими процессами в химических производствах и их подготовке к самостоятельной работе по оптимизации и внедрению новых альтернативных технологий и оборудования для них.
Description: Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44503
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_АСУТП в хімічних виробництвах_2019-1.pdfРобоча програма680.76 kBAdobe PDFView/Open
Конспект лекцій АСУТП_Єфименко В.В..pdfконспект лекцій1.39 MBAdobe PDFView/Open
Курс лекцій_Л.Борисова_ASU_TP_HV_Kurs_lekc..pdfконспект лекцій1.58 MBAdobe PDFView/Open
Практичні заняття_АСУТП №1-4 Єфименко В..pdfпрактичні заняття825.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.