Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44387
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГончарук, Степан Тихонович-
dc.date.accessioned2020-09-28T09:32:12Z-
dc.date.available2020-09-28T09:32:12Z-
dc.date.issued2019-09-14-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44387-
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль висококваліфікованого фахівця в сфері правоохоронної діяльності. Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративно-правові засади протидії корупції» є сприяння розуміння місця передбачених законом адміністративно-правових засобів запобігання корупції у сфері публічної служби та діяльність відповідних правоохоронних органів і посадових осіб щодо їх застосування та протидії корупційним проявамuk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль высококвалифицированного специалиста в сфере правоохранительной деятельности. Целью преподавания учебной дисциплины «Административно-правовые основы противодействия коррупции »является содействие понимание места предусмотренных законом административно-правовых средств предотвращения коррупции в сфере публичной службы и деятельности соответствующих правоохранительных органов и должностных лиц по их применению и противодействия коррупционным проявлениямuk_UA
dc.description.abstractThis discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a highly qualified specialist in the field of law enforcement activities. The purpose of teaching the discipline "Administrative and legal principles of counteraction corruption "is to promote an understanding of the place of statutory administrative remedies prevention of corruption in the public service and the activities of relevant law enforcement agencies bodies and officials regarding their application and counteraction to corruption.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectпротидії корупціїuk_UA
dc.subjectантикорупційні заходиuk_UA
dc.subjectшляхи підвищення антикорупційної політикиuk_UA
dc.subjectрабочая программаuk_UA
dc.subjectпротиводействия коррупцииuk_UA
dc.subjectантикоррупционные мерыuk_UA
dc.subjectпути повышения антикоррупционной политикиuk_UA
dc.subjectwork programuk_UA
dc.subjectanti-corruptionuk_UA
dc.subjectanti-corruption measuresuk_UA
dc.subjectways to increase anti-corruption policyuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Адміністративно-правові засади протидії корупції»uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «Административно-правовые основы противодействия коррупции»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Administrative and legal principles of anti-corruption"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП -Адм. прав. засади проти коруп_262М_н.pdfРобоча програма565.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.