Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44078
Title: Розвиток розумових вмінь вищого порядку під час аудіювання іншомовних текстів
Authors: Шевченко, Світлана Іванівна
Keywords: аудіювання
іншомовні тексти
мовленнєва діяльність
розумові вміння вищого порядку
розумові вміння нижчого порядку
слух
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Талком, Київ
Citation: Шевченко С.І. Розвиток розумових вмінь вищого порядку під час аудіювання іншомовних текстів // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2018. – С.209-211
Abstract: Вміння сприймати іншомовні висловлювання на слух є важливою складовою мовленнєвої компетентності, без якої неможливо сформувати комунікативну компетентність особистості. Аудіювання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, тому всі процеси, які відбуваються у свідомості слухача залишаються поза спостереженням. Традиційний підхід до навчання аудіювання включає три етапи: дотекстовий (Pre Listening), текстовий (While Listening) та післятекстовий (After Listening). На кожному з них виконується певний комплекс вправ. Згідно з оновленою версією таксономії Б.Блума, всі вправи поділяються на дві групи: ті, що розвивають розумові вміння нижчого порядку (LOTS) та ті, що спрямовані на розвиток вмінь вищого порядку (HOTS).
Description: Література 1. Anderson L.W., David R. Krathwohl, et al (Eds.) Taxonomy of Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. – Allyn & Bacon, Boston, MA (Pearson Education Group), 2000. – 336 p. 2. Hughes J. Critical Thinking in the Language Classroom. – ELi, 2014. – 27 p. http://www.elipublishing.org/Critical_ThinkingENG.pdf.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44078
ISBN: 978-617-7397-78-5
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. ХІ Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko.pdf149.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.