Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43698
Title: Медіатехнології у навчанні української мови як іноземної
Other Titles: Media technology in teaching Ukrainian as a foreign language
Authors: Лесик, Ганна Володимирівна
Keywords: медіаосвіта
медіаосвітні технології
мультимедійні технології навчання
інноваційні методи
актуалізація
комунікативні уміння
українська мова як іноземна
media education
media educational technologies
multimedia learning technologies
innovative methods
updating
communicative skills
Ukrainian as a foreign language
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Citation: Лесик Г. В. Медіатехнології у навчанні української мови як іноземної // Міжнаціональна комунікація – полілог культур (актуальні питання навчання іноземців) : зб. наук. праць / за загальною редакцією проф. Л. В. Реви-Лєвшакової. – Одеса : Одес.нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 212 с.: іл., табл. – С. 124-129.
Abstract: У статті розкрито суть інноваційних методів навчання на заняттях української мови як іноземної, зокрема застосування медіаосвітніх та мультимедійних технологій у вищій школі України. Визначено переваги й особливості їх застосування, показано фрагменти алгоритмів їхнього застосування на заняттях та у позааудиторній роботі. Окреслено особливості реалізації медіаосвітніх технологій у навчанні української мови як іноземної.
The article reveals the essence of innovative teaching methods at classes of the Ukrainian language as a foreign language, in particular the use of media education and multimedia technologies in higher school of Ukraine. The advantages and peculiarities of their use are determined, fragments of algorithms of their use at classes and out-of-class study are shown. The peculiarities of the implementation of media educational technologies in teaching Ukrainian as a foreign language are outlined.
Description: Збірник розміщено в електронному фонді Наукової бібліотеки  ОНУ імені І.І.Мечникова. URL доступу http://liber.onu.edu.ua/pdf/polilog_kult.pdf
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43698
ISBN: 978-617-689-324-0
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лесик_Г.В._Стаття2а.PDF335.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.