Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43524
Title: Регіональний розподіл світового ринку процесів М&А
Other Titles: Regional distribution of world market processes M&A
Authors: Побоченко, Леся Миколаївна
Pobochenko, Lesya
Keywords: транскордонні злиття та поглинання
світовий ринок M&A
M&A-угоди
global market M&A
TNC transcontinental transactions
M&A-transactions
cross-border mergers and acquisitions
regional structure mergers and acquisitions
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Побоченко Л.М. Регіональний розподіл світового ринку процесів М&А // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2017.– №1. – С. 70-78.
Abstract: У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку M&A процесів у глобальному бізнес-середовищі. Проаналізовано динаміка обсягів та кількость M&A-угод в регіональному аспекті процесів злиттів та поглинань. Проведено оцінку найбільших M&A-угод регіонів світу, частки країн за регіонами в загальних обсягах злиттів та поглинань та галузевий розподіл злиттів та поглинань в регіонах світу.
В статье рассмотрено современное состояние и тенденции развития M&A процессов в глобальной бизнес-среде. Проанализированы динамика объемов и количество M&A-сделок в региональном аспекте процессов слияний и поглощений. Проведена оценка крупнейших M&A-сделок регионов мира, доли стран по регионам в общих объемах слияний и поглощений и отраслевое распределение слияний и поглощений в регионах мира.
The article examines the current state and trends in M&A processes in a global business environment. The dynamics of volumes and the number of M&A-transactions in the regional aspects of mergers and acquisitions. The estimation of the largest M&A-transactions over the world, the share of the regions in the total volume of mergers and acquisitions and distribution industry mergers and acquisitions in the regions.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43524
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Побоченко Стратегії №1 (2017).doc523 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.