Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43523
Title: Сучасні тенденції розвитку світового ринку бізнес-авіації
Other Titles: Modern trends in world markets business aviation
Authors: Побоченко, Леся Миколаївна
Pobochenko, Lesya
Чиженко, Ірина
Chizhenko, Irina
Keywords: бізнес-авіація
світовий ринок бізнес-авіації
виробники літаків
Національна асоціація ділової авіації
бизнес-авиация
мировой рынок бизнес-авиации
производители самолетов
Национальная ассоциация деловой авиации
business aviation
the global market business aviation
airline global demand
the National Association of Business Aviation
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Побоченко Л.М., Чиженко І.О. Сучасні тенденції розвитку світового ринку бізнес-авіації // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2017.– №1. – С. 138-144.
Abstract: У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку світового ринку бізнес-авіації. Досліджено регіональну структуру ринку ділової авіації у світі. Оцінено темпи зростання/спадання активності бізнес-авіації в Європі, кількість відправлень пасажирів літаками бізнес-авіації з головних аеропортів Європи та рейтинг найкращих FBO в Європі. Проаналізовано п'ятирічний глобальний попит на бізнес-джети за регіонами світу. А також виділено фактори та характерні риси, що визначають нинішню ситуацію бізнес-авіації на світовому ринку.
В статье рассмотрено современное состояние и тенденции развития мирового рынка бизнес-авиации. Исследовано региональную структуру рынка деловой авиации в мире. Оценены темпы роста/падения активности бизнес-авиации в Европе, количество отправлений пассажиров самолетами бизнес-авиации из главных аэропортов Европы и рейтинг лучших FBO в Европе. Проанализирован пятилетний глобальный спрос на бизнес-джеты по регионам мира. А также выделены факторы и характерные черты, определяющие нынешнюю ситуацию бизнес-авиации на мировом рынке.
The article examines the current state and trends of the world market of business aviation. The paper investigates regional business aviation market structure in the world. Reviewed increase / decrease the activity of business aviation in Europe, the number of items passenger aircraft business aviation major airports in Europe and rating the best FBO in Europe. Analyzed five global demand for business jets by region of the world. Also highlighted factors and characteristics that define the current situation of business aviation in the world market.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43523
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Побоченко, Чиженко Стратегії №1 (2017).doc395 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.