Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43515
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Організація підприємства авіації спецпризначення»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Организация предприятия авиации спецназначения»
Educational and methodical complex of the discipline "Organization of a special purpose aviation enterprise"
Authors: Герасименко, Ірина Миколаївна
Герасименко, Ирина Николаевна
Gerasymenko, Iryna
Keywords: організація
підприємства
авіації
спецпризначення
организация
предприятия
авиации
спецназначаения
organization
enterprise
aviation
special purpose
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РМ-12-275/19-2.1.2;
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області організації авіаційних робіт і послуг. Метою викладення дисципліни є оволодіння студентами знань з технології організації підприємства авіації спецпризначення для складання правоустановчих та ведення договірних і звітних документів на авіапідприємстві.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области организации авиационных работ и услуг. Целью изложения дисциплины является овладение студентами знаний по технологии организации предприятия авиации спецназначения для составления правоустанавливающих и ведения договорных и отчетных документов на авиапредприятии.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of aviation work and services. The purpose of teaching the discipline is for students to master the technology of organizing a special purpose aviation enterprise for drafting legal and maintaining contractual and reporting documents at the airline.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпорядженням № 071/роз від 10.07.2019 р., №088/роз від 16.10.2019 р. та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43515
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ОПАС_2019.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Організація підприємства авіації спецпризначення»362.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.