Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43513
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Організація та технологія мультимодальних перевезень»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Организация и технология мультимодальных перевозок»
Educational and methodical complex of the discipline "Organization and technology of multimodal transportation"
Authors: Новальська, Надія Іванівна
Новальская, Надежда Ивановна
Novalska, Nadia
Keywords: організація
технологія
мультимодальних
перевезень
организация
технология
мультимодальных
перевозок
organization
technology
multimodal
transportation
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області організації перевезень. Метою викладення дисципліни є вивчення концептуальних положень та ключових принципів організації та технології мультимодальних перевезень, а також їх використання в практичній діяльності фахівців з транспортних технологій в авіаційній галузі.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области организации перевозок. Целью изложения дисциплины является изучение концептуальных положений и ключевых принципов организации и технологии мультимодальных перевозок, а также их использование в практической деятельности специалистов по транспортным технологиям в авиационной отрасли.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of transportation. The purpose of the discipline is to study the conceptual provisions and key principles of organization and technology of multimodal transportation, as well as their use in the practice of transport technology specialists in the aviation industry.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Організація та технологія мультимодальних перевезень» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпорядженням № 071/роз від 10.07.2019 р., № 088/роз від 16.10.2019 р. та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43513
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ОТМП_2019.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Організація та технологія мультимодальних перевезень»415.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.