Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43200
Title: Комунікації судової влади
Authors: Лашкіна, М. Г.
Логунова, М. Н.
Гвоздик, П. О.
Алексєєв, А. Г.
Keywords: комунікація
журналістика
соціальні комунікації
інформація
соціальне оточення
стереотипи
Issue Date: 2012
Publisher: Національна школа суддів України
Citation: Комунікації судової влади: науково-практичний посібник / Логунова М.М., Лашкіна М. Г., Гвоздик П. О., Алексєєв А. Г. - Київ: «АДЕФ-Україна», 2012. - 268 с.
Abstract: Розглядаються зміст, особливості та передумови комунікаційної діяльності суддів, судів та інших органів судової влади (внутрішня і зовнішня комунікації). З позицій європейських стандартів аналізуються нормативно-правові засади здійснення комунікації судової влади в Україні. Особлива увага приділяється психологічним засадам комунікації та засобам практичної реалізації цілей комунікаційної діяльності судової влади, питанням налагодження ефективної взаємодії судової влади з громадськістю, формуванню позитивного іміджу суду і суддів. Пропонуються науково-методичні рекомендації щодо розробки стратегії комунікації судової влади та проект концепції Комунікації судової влади України
Рассматриваются содержание, особенности и предпосылки коммуникационной деятельности судей, судов и других органов судебной власти (внутренняя и внешняя коммуникации). С позиций европейских стандартов анализируются нормативно-правовые основы осуществления коммуникации судебной власти в Украине. Особое внимание уделяется психологическим основам коммуникации и средствам практической реализации целей коммуникационной деятельности судебной власти, вопросам налаживания эффективного взаимодействия судебной власти с общественностью, формированию положительного имиджа суда и судей. Предлагаются научно-методические рекомендации по разработке стратегии коммуникации судебной власти и проект концепции Коммуникации судебной власти Украины
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43200
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1452500582posibnyk.pdfНавчальний посібник1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.