Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43145
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Медіаекономіка"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Media economics"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Медиаекономика"
Authors: Ричка, Марина Анатоліївна
Глухенька, Марина Вікторівна
Keywords: медіаекономіка
трансакційні витрати
макроекономіка
мікроекономіка
мережеві ефекти
ефект неподільності
Issue Date: Apr-2020
Abstract: Ознайомлення студентів з основними принципами функціонування медіаекономікі і медіапланування в різних галузях (друковані ЗМІ, радіо, телебачення, нові медіа), ціновою політикою медіаіндустрії; формування практичних навичок для самостійного аналізу медіаринку, а також - розуміння функціонування ринкової системи медіа в сучасних умовах.
Ознакомление студентов с основными принципами функционирования медиаекономики и медиапланирования в различных отраслях (печатные СМИ, радио, телевидение, новые медиа), ценовой политикой медиаиндустрии; формирование практических навыков для самостоятельного анализа медиарынка, а также - понимание функционирования рыночной системы СМИ в современных условиях.
Introducing students to the basic principles of the functioning of media economy and media planning in various industries (print media, radio, television, new media), the pricing policy of the media industry; the formation of practical skills for independent analysis of the media market, as well as an understanding of the functioning of the media market system in modern conditions.
Description: Завданням курсу є висвітлення теоретичних основ, ознайомити студентів з ключовими поняттями медіаекономіки і принципами її функціонування в різних галузях (преса, радіо, телебачення, нові медіа); навчити навичкам дослідження медіаринків - пошуку, збору, аналізу інформації, необхідними для використання в подальшій професійній роботі аналітика і журналіста.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43145
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_МЕ_НП.pdf242.96 kBAdobe PDFView/Open
05_МЕ_КТП.pdf77.96 kBAdobe PDFView/Open
06_МЕ_КЛ.pdf188.57 kBAdobe PDFView/Open
10_ІМ_МР_СРС.pdf67.47 kBAdobe PDFView/Open
11_ІМ_МР_ПРЗ.pdf112.01 kBAdobe PDFView/Open
13_МЕ_МКР_1.pdf67.02 kBAdobe PDFView/Open
15_МЕ_ЕБ.pdf58.17 kBAdobe PDFView/Open
титулка.pdf163.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.