Соціальні комунікації в інноваційному освітньому просторі: теоретичні та прикладні аспекти/ Social communications in the innovative educational space:theoretical and applied aspects : [9] Collection home page

Наукова робота присвячена інноваційним освітнім процесам та ролі соці-альних комунікацій в інноваційному освітньому просторі в умовах швидких та глибинних трансформацій всіх сторін суспільного життя. The scientific manuscript is dedicated to innovative educational processes and the role of communication in the innovative educational sphere in the context of the deep and rapid transformation of society's life.

DOI: 10.18372/43135

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020-06Фізичне виховання студентів у проблемному полі соціально-комунікативних трансформацій сучасного суспільстваВржесневський, І.І.; Вржесневська, Г.І.; Дейнеко, І.В.; Ракітіна, Т.І.; Vrzhesnevsky, I.; Vrzhesnevska, H.; Deineko, I.; Rakitina, T.
2020-06Прагматична адекватність машинного перекладуГудманян, А.Г.; Сітко, А.В.; Струк, І.В.; Gudmanian, A.; Sitko, A.; Struk, I.
2020-06Метапрагматичне усвідомлення –складова міжкультурної комунікаціїЗаслужена, А.А.; Zasluzhena, A.
2020-06Розширення меж соціальної комунікації: іншомовна компетентністьРудіна, М.В.; Rudina, M.
2020-06Освітнє середовище авіаційного університету як детермінанта підвищення якості професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівцівБарановська, Л.В.; Baranovska, L.
2020-06Комунікативна соціалізація студентівСанжаровець, В.М.; Шатило, Ю.П.; Sanzharovets, V.; Shatylo, Yu.
2020-06Стильові особливості спілкування студентів та їх психологічна зумовленістьХохліна, О.П.; Помиткіна, Л.В.; Khokhlina, O.; Pomytkina, L.
2020-06Сучасне освітнє середовище закладів вищої освіти України: погляд студентівЛузік, Е.В.; Семиченко, В.А.; Демченко, Н.І.; Luzik, E.; Semychenko, V.; Demchenko, N.
2020-06Віртуальний освітній простір як основа становлення нової культурної віртуальної комунікаціїКокарєва, А.М.; Хоменко-Семенова, Л.О.; Алпатова, О.В.; Kokarieva, A.; Khomenko-Semenova, L.; Аlpatova, O.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Автори: Кокарєва А.М. / Kokarieva A. – кандидат педагогічних наук, доцент orcid.org/0000-0002-3975-4200 National Aviation University; Хоменко-Семенова Л.О. / Khomenko-Semenova O.– кандидат педагогічних наук orcid.org/0000-0001-9164-3156 National Aviation University; Алпатова О.В./ Аlpatova O. – кандидат психологічних наук, доцент orcid.org/0000-0002-3975-4200 National Aviation University; Лузік Е.В./ Luzik E., - доктор педагогічних наук, професор orcid.org/0000-0002-5436-0234 National Aviation University; Семиченко В.А. / Semychenko V. - доктор психологічних наук, професор orcid.org/0000-0002-9034-8187 National Aviation University; Демченко Н.І. / Demchenko N. – старший викладач orcid.org/0000-0002-3143-7702; Хохліна О.П. / Khokhlina O.– доктор психологічних наук, професор orcid.org/0000-0002-2126-5011 National Aviation University; Помиткіна Л.В./ Pomytkina L. – доктор психологічних наук, професор orcid.org/0000-0002-2148-9728 National Aviation University; Санжаровець В.М./ Sanzharovets V. – кандидат філософських наук, orcid.org/0000-0002-5213-9093 National Aviation University; Шатило Ю.П./ Shatylo Yu. – кандидат психологічних наук, orcid.org/0000-0002-5021-2787 National Aviation University; Барановська Л.В. / Baranovska L. - доктор педагогічних наук, професор orcid.org/0000-0002-3437-7995 National Aviation University; Рудіна М.В. / Rudina M. – кандидат педагогічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0001-7338-6475 National Aviation University; Заслужена А.А. / Zasluzhena A. – кандидат педагогічних наук orcid.org/0000-0001-5628-790X National Aviation University; Гудманян А.Г. / Gudmanian A., – доктор філологічних наук, професор orcid.org/ 0000-0002-5234-1726 National Aviation University; Сітко А.В. / Sitko A., – кандидат філологічних наук, доцент orcid.org/ 0000-0003-0071-038X National Aviation University; Струк І.В. / Struk I. – кандидат філологічних наук orcid.org/0000-0002-8128-0205 National Aviation University;